Taneční přípravka a Tanec
lista

 

1.skupina - menší děti

Děti od 3-5 let, které projevují známky pohybového nadání - vyučujeme základní taneční průpravu- taneční rytmiku. Obsahem hodiny jsou tanečně pohybové hry, chůze za doprovodu hudby s tleskáním nebo hrou na dřívka a bubínek, zpívání snadných písniček přiměřených věku, jednoduché choreografie na lidové písně a dětské písničky.
Cílem výuky je naučit děti reagovat na hudební podněty a změny rytmu, zkáznit se v daný okamžik, naučit se koncentrovat na začátek klavírního doprovodu /malý hudební útvar - písničku aj/ a na rytmus skladby. Již v tomto věku zařazujeme do výuky základní taneční prvky - pozice, úklona aj. Důležité je posilování tělesné kondice a správné držení těla.

2.skupina -větší děti

Dětem od 6-7let výukový program navazuje na předchozí skupinu menších dětí a děti učíme základům tance, ale více propracovaným způsobem. Cílem výuky je naučit děti ladnosti pohybu, zvládnutí a dotahování základních tanečních pozic. Klavírní doprovod je samozřejmostí, ale podle osnovy učebního plánu pro školní rok, může být pro připravované vystoupení z části nahrazen reprodukovanou hudbou. Do výuky jsou postupně zařazovány další taneční a baletní prvky, pohybová cvičení u tyče a zrcadlové stěny, taneční improvizace.

 

Taneční skupina:  

Po absolvování Taneční přípravky mohou děti pokračovat ve studiu tance v Taneční skupině. Přihlásit se mohou děti bez předchozího studia v naší Taneční přípravce, ale musí mít předpoklad pro studium tance -pohybové, rytmické a hudební nadání. Výuka je zde vedena do výrazového, scénického a moderního tance a učí se také základní baletní pozice. Výběr hudby je určen pro nácvik v hodinách s doprovodem klavíru. K vystoupení Taneční skupiny může být použita reprodukovaná hudba. Úměrně věku a talentu se zvyšuje náročnost výuky, ale vždy v rámci celé skupiny. Děti by měly zvládnout nastudování větších hudebních útvarů, choreografii, improvizaci. S výrazně nadaným dítětem může vyučující nacvičit sólový taneční výstup.

 Klavírní korepetice:     Anna HEJDUKOVÁ

Učebna je menší sál /maximálně pro 12 dětí/ s horizontálními tyčemi a zrcadlovou stěnou.

Veřejných vystoupení se účastní děti ze všech skupin.

 

 

Ve školním roce 2017/18 jsou otevřeny dvě třídy dětí ve věku 3-5 let:

Vyučovací den:    Čtvrtek    /uvedená cena je za pololetí šk.roku 2017/18/

Taneční přípravka  (děti 3-4 roky) 16.15 – 17.00 hod   cena:  2.800,-Kč

                               (děti 4-6 let)    17.05 – 17.50 hod    cena: 2.900,-Kč

UČITELKA: Sofie KAROCHOVÁ FILIPPI DiS /zastupující učitelka: Kristýna HEREJTOVÁ DiS/abs.TKP

 

Scénický tanec

absolventka Taneční konzervatoře v Praze

 


Scénický tanec

Umělecký poradce:                                                                                                                    Lubor KVAČEK Dipl.um., sólista baletního souboru a jevištní mistr ND v Praze

Školní rok 2017/18:

Květen-červen 2018:

Závěrečný koncert:     14.6.2018 v 18.00h

Představení Her.př.:   18.6.2018 v 17.00h

Výstava M+S atel.: 20.6.2018  15-18.00 h

Zápisy dětí na školní rok 2018/19:

21.-28.6.2018 /ČT-ČT kromě So a Ne/

16-18hod /více na str.Informace-Aktuality/

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist