Taneční přípravka a Tanec
lista

 

1.skupina - menší děti

Děti od 3-4 let, které projevují známky pohybového nadání - vyučujeme základní taneční průpravu- taneční rytmiku. Obsahem hodiny jsou tanečně pohybové hry, chůze za doprovodu hudby s tleskáním nebo hrou na dřívka a bubínek, zpívání snadných písniček přiměřených věku, jednoduché choreografie na lidové písně a dětské písničky.
Cílem výuky je naučit děti reagovat na hudební podněty a změny rytmu, zkáznit se v daný okamžik, naučit se koncentrovat na začátek klavírního doprovodu /malý hudební útvar - písničku aj/ a na rytmus skladby. Již v tomto věku zařazujeme do výuky základní taneční prvky - pozice, úklona aj. Důležité je posilování tělesné kondice a správné držení těla.

2.skupina -větší děti

Dětem od 5-7/8let výukový program navazuje na předchozí skupinu menších dětí a děti učíme základům tance, ale více propracovaným způsobem. Cílem výuky je naučit děti ladnosti pohybu, zvládnutí a dotahování základních tanečních pozic. Klavírní doprovod je samozřejmostí, ale podle osnovy učebního plánu pro školní rok, může být pro připravované vystoupení z části nahrazen reprodukovanou hudbou. Do výuky jsou postupně zařazovány další taneční a baletní prvky, pohybová cvičení u tyče a zrcadlové stěny, taneční improvizace.

 

Taneční skupina:  

Po absolvování Taneční přípravky mohou děti pokračovat ve studiu tance v Taneční skupině. Přihlásit se mohou děti bez předchozího studia v naší Taneční přípravce, ale musí mít předpoklad pro studium tance -pohybové, rytmické a hudební nadání. Výuka je zde vedena do výrazového, scénického a moderního tance a učí se také základní baletní pozice. Výběr hudby je určen pro nácvik v hodinách s doprovodem klavíru. K vystoupení Taneční skupiny může být použita reprodukovaná hudba. Úměrně věku a talentu se zvyšuje náročnost výuky, ale vždy v rámci celé skupiny. Děti by měly zvládnout nastudování větších hudebních útvarů, choreografii, improvizaci. S výrazně nadaným dítětem může vyučující nacvičit sólový taneční výstup.


Učebna je menší sál /maximálně pro 12 dětí/ s horizontálními tyčemi a zrcadlovou stěnou.

Veřejných vystoupení se účastní děti ze všech skupin.

        

 

 

Ve školním roce 2021/22  vyučujeme od 20.ledna 2022 rozdělené skupiny

děti 3-5let let:    16.15-17.00h

děti 6-7/8 let:    17.00-17.45h

Vyučovací den:     Čtvrtek    


UČITELKA: Vilma GELOVÁ

absolventka Taneční konzervatoře v Praze, studentka HAMU

 

 

 

Hodiny probíhají s klavírním doprovodem/korepeticí/
 

 

Školní rok 2021/22:

LEDEN 2022:

Přijímáme děti na 2.pololetí únor-červen:

Oděvní návrhářství /úterý/

Taneční přípravka /čtvrtek/

zobcová flétna /úterý a čtvrtek/  saxofon/úterý/

Přihlášku Vám na vyžádání zašleme, napište na umeleckestudio@email.cz

Podrobnější informace Vám poskytneme na tel.č.                                 608 653 613

Platební období na 2.pololetí 15.1.-15.2.2022 viz nový CENÍK!!!

Pololetní prázdniny - pátek 4.února 2022 /neučí se/ 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist