Hudební přípravka, Nauka a zpěv
lista

Přípravná hudební výchova

 

1.ročník

Děti od 3let, které rády zpívají a mají zdravý hlásek, vyučujeme 1 hodinu zpěvu týdně.
Zpívají ve skupině s ostatními dětmi a také samy, hrají na Orffovy nástroje. Cílem výuky je zbavit děti ostychu, posílit hlas, zdokonalovat je v intonaci a rytmickém cítění, kultivovat jejich chování při zpěvu a při poslechu písní, naučit je méně složité písně, textem i melodií přiměřené věku (Lidové písně, Dětské písničky, Orffovy nástroje).

Děti od 4 let mají ke zpěvu ještě Hudební nauku, ve které se učí základní hudební znaky hravou,veselou formou s malováním, protože ještě neumí číst a psát. Hudební nauka má za úkol postupně děti vpravit do hudební teorie tak, aby jim byla příjemná a aby ji snadno chápaly.
Umělecké studio Vršovice ve svém výukovém programu začíná s hudební naukou o rok dříve, než jiné základní umělecké školy. Pro malé děti je tento hravý způsob vhodnější a mnohaleté zkušenosti s tímto modelem výuky prokázaly, že Hudební nauka děti neotráví, baví je a nepřipadá jim nijak složitá. (Učebnice hudební nauky pro předškolní děti)


2.ročník:

Děti od 5-6 let navazují ve dvouhodinové výuce na předchozí ročník. Zpívají písně s větším tónovým rozsahem a s více slokami. Dále se zdokonalují v práci s hlasem,intonaci a rytmu. Zpívají s ostatními dětmi i samy,hrají na Orffovy nástroje. Cílem výuky je zdokonalit jejich pěvecký projev, rozšířit hlasové možnosti - kantilénu, procvičovat paměť. Děti se připravují na zpěv v dětském pěveckém sboru, nebo na studium hry na hudební nástroj. Proto by měly dobře znát určité množství lidových písní. V hudební nauce pracují s tóny stupnice C dur, které mají za úkol rozpoznat, pojmenovat a zapsat do notové osnovy. Učí se také poznat a zazpívat velmi jednoduché písničky z notových předloh. (Lidové, národní, umělé a dětské písně, učebnice hudební nauky pro předškolní děti, Orffovy nástroje, barevná hudební abeceda, xylofon).


Možnosti dětí po ukončení studia PHV:

    • zpívání v Dětském pěveckém sboru Slavíček Praha od 6 let                                       
    • hra na klavír, kytaru, violoncello od 6 let
    • hra na zobcovou flétnu od 5 let
    • hra na housle od 4 let - souběžně s PHV
    • hra na klarinet od 7 let

Studium zpěvu doporučujeme i dětem s vadami výslovnosti a lehkou formou onemocnění hlasového ústrojí, jako součást podpůrné léčby, doporučené specialisty z oboru logopedie, foniatrie a ORL. Případné lékařské vyšetření dítěte také můžeme s rodiči konzultovat a poté zprostředkovat. 
ROZVRH:

1.ročník Středa

/od 3-4 let/

16.00 - 16.45 hod    Zpěv,Orffovy nástroje od 3 let/45 min/                             

 cena: 2.800,-Kč

16.00  - 17.30 hod   Zpěv,Orffovy nástroje a hudební nauka od 4let/90 min/

 cena:  3.500,-Kč                           2.ročník Čvrtek

/od 5-6 let/

16.15 - 17.00 hod  Zpěv, Orffovy nástroje  

17.00 - 17.45 hod      Hudební nauka              cena: 3.500,-Kč /zpěv+nauka 90min/

/Upozornění: Uvedená cena je za pololetí školního roku ! Dítě je přijato na celý školní rok, školné se platí pololetně. Odhlásit dítě je možné pouze od 2.pololetí a to do 15.ledna nejpozději, písemně s uvedením důvodu. Při nesplnění této povinnosti dítě automaticky spadá do výuky na 2.pololetí a pokud se nedostaví bez omluvy a nebude mít v řádném termínu zaplacené školné na 2.pololetí, bude školné na 2.pololetí po výzvě vymáháno právní cestou!/

Učitelka:

Lenka Šmídová dipl.um

sbormistryně a zakladatelka Dětského pěveckého sboru Slavíček Praha,
zakladatelka a ředitelka Uměleckého studia Vršovice a Babyškoličky Panda
absolventka Pražské konzervatoře v oboru operní zpěv a klavír,
absolventka Konzervatoře J.Ježka v oboru populární zpěv a muzikál,
koncertní pěvkyně (mezzosoprán)                                                                                    sólistka pěveckého souboru Opera Antiqua Bohemica
učitelka v Herecké přípravce v Uměleckém studiu Vršovice
hlasový poradce Pěveckého sdružení pražských učitelek

Lenka Šmídová

Školní rok 2017/18:

Květen-červen 2018:

Závěrečný koncert:     14.6.2018 v 18.00h

Představení Her.př.:   18.6.2018 v 17.00h

Výstava M+S atel.: 20.6.2018  15-18.00 h

Zápisy dětí na školní rok 2018/19:

21.-28.6.2018 /ČT-ČT kromě So a Ne/

16-18hod /více na str.Informace-Aktuality/

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist