Hudební přípravka, Nauka a zpěv
lista

Přípravná hudební výchova

 

1.ročník

Děti od 3let, které rády zpívají a mají zdravý hlásek, vyučujeme 1 hodinu zpěvu týdně.
Zpívají ve skupině s ostatními dětmi a také samy, hrají na Orffovy nástroje. Cílem výuky je zbavit děti ostychu, posílit hlas, zdokonalovat je v intonaci a rytmickém cítění, kultivovat jejich chování při zpěvu a při poslechu písní, naučit je méně složité písně, textem i melodií přiměřené věku (Lidové písně, Dětské písničky, hra Orffovy nástroje).

Děti od 4 let mají ke zpěvu ještě Hudební nauku, ve které se učí základní hudební znaky hravou,veselou formou s malováním, protože ještě neumí číst a psát. Hudební nauka má za úkol postupně děti vpravit do hudební teorie tak, aby jim byla příjemná a aby ji snadno chápaly.
Umělecké studio Vršovice ve svém výukovém programu začíná s hudební naukou o rok dříve, než jiné základní umělecké školy. Pro malé děti je tento hravý způsob vhodnější a mnohaleté zkušenosti s tímto modelem výuky prokázaly, že Hudební nauka děti neotráví, baví je a nepřipadá jim nijak složitá. (Učebnice hudební nauky pro předškolní děti)


2.ročník:

Děti od 5-6 let navazují ve výuce na předchozí ročník. Zpívají písně s větším tónovým rozsahem a s více slokami. Dále se zdokonalují v práci s hlasem,intonaci a rytmu. Zpívají s ostatními dětmi i samy,hrají na Orffovy nástroje. Cílem výuky je zdokonalit jejich pěvecký projev, rozšířit hlasové možnosti - kantilénu, procvičovat paměť. Děti se připravují na zpěv v dětském pěveckém sboru, nebo na studium hry na hudební nástroj. Proto by měly dobře znát určité množství lidových písní. V hudební nauce pracují s tóny stupnice C dur, které mají za úkol rozpoznat, pojmenovat a zapsat do notové osnovy. Učí se také poznat a zazpívat velmi jednoduché písničky z notových předloh. (Lidové, národní, umělé a dětské písně, učebnice hudební nauky pro předškolní děti, Orffovy nástroje, barevná hudební abeceda).


Možnosti dětí po ukončení studia PHV 2.r.:

    • zpívání v Dětském pěveckém sboru Slavíček Praha od 6 let                                       
    • hra na klavír, kytaru, violoncello od 6 let
    • hra na zobcovou flétnu od 5 let - souběžně s PHV 2.r.
    • hra na housle od 4 let - souběžně s PHV 1.r. a 2.r.
    • zvládnutí přijímacích zkoušek na státní ZUŠ 

Studium zpěvu doporučujeme i dětem s vadami výslovnosti a lehkou formou onemocnění hlasového ústrojí, jako podpůrnou součást léčby /doporučeno specialisty z oboru logopedie, foniatrie/ Lékařské vyšetření dítěte u odborného lékaře /foniatra,logopeda,příp.imunologa/můžeme s rodiči konzultovat a dále zprostředkovat. 

 

                                                   
  

ROZVRH:

Rozvrh:  Středa

1.ročník

/od 3 let/

16.00 - 16.45 hod    Zpěv,Orffovy nástroje /45 min/                             

 /od 4 let/

16.00  - 17.30 hod   Zpěv,Orffovy nástroje/45min/ + hudební nauka /45 min/

                         2.ročník Čvrtek /ve školním roce 21/22 tento ročník není otevřen/

/od 5-6 let/

16.00 - 16.45 hod  Zpěv, Orffovy nástroje  

16.45 - 17.30 hod  Hudební nauka              

 

Učitelka:

Lenka Šmídová dipl.um

sbormistryně a zakladatelka Dětského pěveckého sboru Slavíček Praha,
zakladatelka a ředitelka Uměleckého studia Vršovice a Babyškoličky Panda
absolventka Pražské konzervatoře v oboru operní zpěv a klavír,
absolventka Konzervatoře J.Ježka v oboru populární zpěv a muzikál,
koncertní pěvkyně (mezzosoprán)                                                                                    sólistka pěveckého souboru Opera Antiqua Bohemica
učitelka sólového zpěvu
hlasový poradce Pěveckého sdružení pražských učitelek

Lenka Šmídová

Školní rok 2021/22:

KVĚTEN 2022:

Vážení rodiče v současné době rozesíláme informační emaily o změnách v naší škole od září 2022

Zápisy žáků na nový školní rok probíhají 10.-31.5.2022

Podrobnější informace Vám poskytneme na tel.č.                                 608 653 613

Závěrečný koncert školního roku 2021/22 se koná dne 16.června 2022 v 18h v sále ČCE, Korunní 60, Praha 2

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist