Keramika, Sochařský atelier
lista

Děti již od 4let  vyučujeme rukodělné práci s točířskou hmotou ve skupině maximálně 8 dětí. Výuka keramiky, směřující /na malém úseku a s menším obsahem materiálu/ k základům sochařství, je tvůrčí práce, která rozvíjí a podporuje fantazii dítěte v samotném finálním zpracování námětu-předlohy. Děti se od začátku učí základům zpracování točířské hmoty do sošek /postavy,zvířata aj./ technice při tvorbě sošky, kachlíku, reliéfu/např.upevňování končetin, šlikrování, zdobení aj./ jaké zvolit proporce vzhledem k velikosti výtvoru. Dítěti je vždy ponechán prostor pro vyjádření vlastního pojetí a k rozvíjení talentu, přiměřeně k věku. Děti vytváří sošky /podle předlohy a dle vlastní fantazie/ postavy, hlavy, zvířata, domečky, květiny, rostliny aj., plošné keramické obrázky-kachlíky a dekorativní výrobky s tématem lidových svátků /velikonoce, vánoce aj./

Ke zdobení používáme barevné a transparentní /bezolovnaté/ keramické glazury s atestem, engoby, barvítka, akrylové barvy, transparentní lak.

Práce dětem vypalujeme v keramické peci.                      

Použité materiály: keramická točířská hmota, engoby, barvítka, bezolovnaté glazury. Pomůcky:válečky, štětce, hubky, špachtle, tlačítka, krájítka, špejle, formy, vzorové krajky.

Děti musí být vybaveny ochranným oděvem a přezůvkami, případně vlastní sadou základních acrylových barev, po dohodě s vyučující. Všechny ostatní pomůcky a materiály hradí Umělecké studio ze školného.

Keramické práce vystavujeme děti dvakrát ročně na veřejné výstavě. Vánoční výstava s vánoční a zimní tématikou a Závěrečná výstava prezentuje práce dětí z celého školního roku. Děti si mohou odnést své práce domů vždy až po výstavě. Některé vybrané práce zůstávají ve škole archivovány.                          

 

Vyučovací dny:

 

Středa      15.30-16.30 hod  Keramika a základy sochařství  /60 min/

Ve skupině je maximálně 8 dětí různého věku, každé dítě pracuje samostatně a věkový rozdíl nezpůsobuje dětem dle našich dlouholetých zlušeností žádné potíže. 

 

Cena:  3.500,-Kč  

/ cena je za pololetí /.

Veškerý materiál - keramickou hmotu,technické pomůcky,glazury, engoby aj. hradí Umělecké studio Vršovice

    Vyučující:

    Mgr.Nela GALLATOVÁ


 

 

Školní rok 2020/21

PROSINEC  2020

Vážení rodiče,od 7.12.202o obnovujeme prezenční výuku ve všech oborech dle platných rozvrhů.

Výuka v Tan.přípravce začíná 3.12.2020 v 16.45 - 17.45h

V pátek 4.12.2020 je náhradní výuka v Keramice a Výtvarné výchově 15.30-17.30h

!!!Sledujte prosím stránku informace-aktuality na liště vlevo!!!

Přijímáme nové žáky - viz informace-aktuality          

Informace na tel:

608 653 613

 

 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist