Keramika, Sochařský atelier
lista

Děti již od 4let a dále vyučujeme rukodělné práci s točířskou hmotou ve skupině maximálně 8 dětí. Výuka keramiky-sochařství je tvůrčí práce, která rozvíjí a podporuje fantazii dítěte ve zpracování námětu-předlohy. Děti se od začátku učí základům zpracování točířské hmoty do sošek /postavy,zvířata aj./ technice při tvorbě sošky, kachlíku, reliéfu/např.upevňování končetin, šlikrování, zdobení aj./ jaké zvolit proporce vzhledem k velikosti výrobku. Dítěti je vždy ponechán prostor pro vyjádření vlastního pojetí a k rozvíjení talentu, přiměřeně k věku. Děti vytváří sošky - postavy, hlavy, zvířata, domečky, květiny, rostliny, dekorované dlaždice, plošné keramické obrázky a dekorativní výrobky s tématem lidových svátků /velikonoce, vánoce aj./

Ke zdobení používáme barevné /bezolovnaté/ keramické glazury s atestem, engoby, barvítka, akrylové barvy, transparentní lak.

Práce dětem vypalujeme v keramické peci.                      

Použité materiály: keramická točířská hmota, engoby, barvítka, bezolovnaté barevné glazury. Pomůcky:válečky, štětce, hubky, špachtle, tlačítka, krájítka, špejle, formy, vzorové krajky.

Děti musí být vybaveny ochranným oděvem a přezůvkami, případně vlastní sadou základních acrylových barev, po dohodě s vyučující. Všechny ostatní pomůcky a materiály hradí Umělecké studio ze školného.

Keramické práce vystavujeme děti dvakrát ročně na veřejné výstavě. Vánoční výstava s vánoční a zimní tématikou a Závěrečná výstava prezentuje práce dětí z celého školního roku. Děti si mohou odnést své práce domů vždy až po výstavě. Některé vybrané práce zůstávají ve škole archivovány.                          

 

Vyučovací dny:

 

Středa      16.00-17.00 hod  Keramika a základy sochařství  /60 min/

Ve skupině je maximálně 8 dětí různého věku, každé dítě pracuje samostatně a věkový rozdíl nezpůsobuje dětem dle našich dlouholetých zlušeností žádné potíže. 

 

Cena:  3.200,-Kč  

/Uvedená cena je za pololetí /.

Veškerý materiál - keramickou hmotu,technické pomůcky,glazury, engoby aj. hradí Umělecké studio Vršovice

Učitelka:   

Bc.Petra Vychytilová


 

 

Školní rok 2017/18:

Květen-červen 2018:

Závěrečný koncert:     14.6.2018 v 18.00h

Představení Her.př.:   18.6.2018 v 17.00h

Výstava M+S atel.: 20.6.2018  15-18.00 h

Zápisy dětí na školní rok 2018/19:

21.-28.6.2018 /ČT-ČT kromě So a Ne/

16-18hod /více na str.Informace-Aktuality/

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist