Keramika, Sochařský atelier
lista

Děti již od 4let  vyučujeme rukodělné práci s točířskou hmotou ve skupině maximálně 8 dětí. Výuka keramiky, směřující /na malém úseku a s menším obsahem materiálu/ k základům sochařství, je tvůrčí práce, která rozvíjí a podporuje fantazii dítěte v samotném finálním zpracování námětu-předlohy. Děti se od začátku učí základům zpracování točířské hmoty do sošek /postavy,zvířata aj./ technice při tvorbě sošky, kachlíku, reliéfu/např.upevňování končetin, šlikrování, zdobení aj./ jaké zvolit proporce vzhledem k velikosti výtvoru. Dítěti je vždy ponechán prostor pro vyjádření vlastního pojetí a k rozvíjení talentu, přiměřeně k věku. Děti vytváří sošky /podle předlohy a dle vlastní fantazie/ postavy, hlavy, zvířata, domečky, květiny, rostliny aj., plošné keramické obrázky-kachlíky a dekorativní výrobky s tématem lidových svátků /velikonoce, vánoce aj./

Ke zdobení používáme barevné a transparentní /bezolovnaté/ keramické glazury s atestem, engoby, barvítka, akrylové barvy, transparentní lak.

Práce dětem vypalujeme v keramické peci.                      

Použité materiály: keramická točířská hmota, engoby, barvítka, bezolovnaté glazury. Pomůcky:válečky, štětce, hubky, špachtle, tlačítka, krájítka, špejle, formy, vzorové krajky.

Děti musí být vybaveny ochranným oděvem a přezůvkami, případně vlastní sadou základních acrylových barev, po dohodě s vyučující. Všechny ostatní pomůcky a materiály hradí Umělecké studio ze školného.

Keramické práce vystavujeme děti dvakrát ročně na veřejné výstavě. Vánoční výstava s vánoční a zimní tématikou a Závěrečná výstava prezentuje práce dětí z celého školního roku. Děti si mohou odnést své práce domů vždy až po výstavě. Některé vybrané práce zůstávají ve škole archivovány.                          

 

Vyučovací den:

 

Pátek    16.30-17.30 hod  Keramika a základy sochařství  /60 min/

Ve skupině je maximálně 8 dětí různého věku, každé dítě pracuje samostatně a věkový rozdíl nezpůsobuje dětem /dle našich dlouholetých zlušeností/ žádné potíže. 

 

Veškerý materiál - keramickou hmotu,technické pomůcky,glazury, engoby aj. hradí Umělecké studio Vršovice

 Vyučující:

 Bc. Petra Vychytilová


 

 

Školní rok 2021/22:

Prosinec 2021:

Přijímáme děti od ledna 2022:

Hudební přípravka a zpěv /středa/

Taneční přípravka /čtvrtek/

zobcová flétna /úterý a čtvrtek/  saxofon/úterý/

Přihlášku Vám na vyžádání zašleme, napište na umeleckestudio@email.cz

Podrobnější informace Vám poskytneme na tel.č.                                 608 653 613

Vánoční koncert 16.12.2021-viz aktuality, informace

Výuka v prosinci 2021 končí v Uměleckém studiu Vršovice pátkem 17.12.21 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist