Malířské a výtvarné ateliery:
lista

 A.Přípravná výtvarná výchova a malování

Děti 4–6 let v Přípravné výtvarné výchově se učí základům kresby a malby, rozvíjejí vlastní fantazii při zpracování rozmanitých námětů. Seznamují se hravým způsobem se základy kresby figur, zvířat, přírody, situací z pohádek.
Nejčastěji používaný materiál:  tužka, pastelky, olejový pastel, suchý pastel /křídy/, voskový pastel, vodové a temperové barvy, acrylové barvy, barevné tuše a barevné inkousty. 

B.Malířský atelier mladších dětí

Děti 7-10 let ve Výtvarné výchově a malování se zdokonalují v malířských technikách, malují podle modelu a předlohy - např.zátiší, květiny, portréty, zvířata, krajinu aj. Učí se základy perspektivy, kreslení figur - postav lidí a zvířat, kresbu a stínování tužkou, rudkou, uhlem a tuší, malování temperovými a acrylovými barvami štětci a malířskými špachtlemi

C.Malířský atelier starších dětí

Děti  10-15let v rozvinuté výuce v Malířském atelieru /zpracováním vlastních námětů a s použitím náročnějších výtvarných technik/ vedeme k základům klasické i abstraktní tvorby, samostaného výtvarného projevu a učíme základům techniky malby olejovými barvami. Rámcově vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval podmínky přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy výtvarného směru nebo Gymnázia s rozšířenou výukou Výtvarné výchovy. Výuka je doplněna přednáškou z dějin výtvarného umění.                                          

 /Ateliery jsou obsazovány dětmi podle věku a schopností/

Děti malují na malířských stojanech.Rodiče musí dítěti zakoupit vlastní sadu akrylových barev.Veškerý ostatní materiál a pomůcky hradí Umělecké studio ze školného.Dětem pořádá 2x ročně veřejnou výstavu.

   

                     

 

 

Vyučovací dny a hodiny:  

 Spojené ateliery pro děti od 4 let/malování a keramika/  

 STŘEDA :   15.30 - 16.30h Keramicko-sochařský + 16.30-17.30 Malířský  

 2hod/120min  výhodná cena:  4.700,-Kč

                                                                                       

 Malířský atelier pro děti od 4 let /malířská přípravka/

   STŘEDA :   16.30 - 17.30h                                                                            

   1hod/60min      

   cena : 3.000,-Kč                                 

 Malířský atelier pro děti od 7 let /malba,kresba,výtvarné techniky             

  STŘEDA, nebo PONDĚLÍ   14.00 - 15.30 h

   2 hod/45 min                                                                       

   cena:   3.600,-Kč

 

 /uvedené ceny jsou za pololetí!/              

 Vyučující:

 Bc.Petra Vychytilová 

 

  
 

Školní rok 2020/21:

ČERVEN 2021:

Zápisy dětí na nový školní rok 2021/22

přihlášku Vám na vyžádání zašleme, napište na umeleckestudio@email.cz

Koncert Uměleckého studia Vršovice je naplánován na úterý 29.6.2021 od 18h v sále na Korunní 60,Praha 2 

Sledujte prosím stránku Informace-aktuality

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist