Malířské a výtvarné ateliery:
lista

 A.Přípravná výtvarná výchova a malování

Děti 4–6 let v Přípravné výtvarné výchově se učí základům kresby a malby, rozvíjejí vlastní fantazii při zpracování rozmanitých námětů. Seznamují se hravým způsobem se základy kresby figur, zvířat, přírody, situací z pohádek.
Nejčastěji používaný materiál:  tužka, pastelky, olejový pastel, suchý pastel /křídy/, voskový pastel, vodové a temperové barvy, acrylové barvy, barevné tuše a barevné inkousty. 

B.Malířský atelier mladších dětí

Děti 7-10 let ve Výtvarné výchově a malování se zdokonalují v malířských technikách, malují podle modelu a předlohy - např.zátiší, květiny, portréty, zvířata, krajinu aj. Učí se základy perspektivy, kreslení figur - postav lidí a zvířat, kresbu a stínování tužkou, rudkou, uhlem a tuší, malování temperovými a acrylovými barvami štětci a malířskými špachtlemi

C.Malířský atelier starších dětí

Děti  10-15let v rozvinuté výuce v Malířském atelieru /zpracováním vlastních námětů a s použitím náročnějších výtvarných technik/ vedeme k základům klasické i abstraktní tvorby, samostaného výtvarného projevu a učíme základům techniky malby olejovými barvami. Rámcově vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval podmínky přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy výtvarného směru nebo Gymnázia s rozšířenou výukou Výtvarné výchovy. Výuka je doplněna přednáškou z dějin výtvarného umění.                                          

 /Ateliery jsou obsazovány dětmi podle věku a schopností/

Děti malují na malířských stojanech. Každé dítě musí mít vlastní sadu akrylových barev. Veškerý další výtvarné pomůcky a materiál poskytuje dětem Umělecké studio ze školného. Děti musí být vybaveny ochranným oděvem a přezuvkami.            

Umělecké studio Vršovice pořádá dětem 2x ve školním roce veřejnou výstavu - v prosinci Vánoční výstavu s vánoční a zimní tématikou a v červnu Jarní výstavu s ukázkami celoroční práce.                     

 

 

 Ve školním roce 2018/19  je otevřen atelier pro větší děti  ve středu a nově v pátek!!!

 Vyučovací dny a hodiny:  

 Spojené ateliery pro děti od 4 let/malování a keramika/ výhodná cena! 

  STŘEDA :   16.00 - 17.00h Keramicko-sochařský + 17.00-18.00 Malířský  

  2hod/120min  cena:  4.700,-Kč

                                                                                       

 Malířský atelier pro děti od 4 let /malířská přípravka/

   STŘEDA :   17.00 - 18.00h                                                                            

   1hod/60min      cena:   3.000.-Kč

                                    

 Malířský atelier pro děti od 7 let /malba,kresba,výtvarné techniky             

   STŘEDA       14.30 - 16.00 h

   PÁTEK          14.00 - 15.30 h                                                                          

   2hod/45min      cena:   3.500,-Kč

 

 /uvedené ceny jsou za pololetí!/              

 

 Vyučující: Bc.Petra Vychytilová

 

  

 

 

 

  
 

Školní rok 2018/19

ČERVEN 2019

AKCE ŠKOLY:

DIVADLO:    PO 17.6.

VÝSTAVA:    STŘ 19.6.

KONCERT:   ČT 20.6.

Zápisy na šk.rok 2019/20:

21.6. 14-17h a 24.-27.6. 15-18 h

vše na stránce Informace-Aktuality vlevo

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist