Malířské a výtvarné ateliery:
lista

 A.Přípravná výtvarná výchova a malování

Děti 4–6 let v Přípravné výtvarné výchově se učí základům kresby a malby, rozvíjejí vlastní fantazii při zpracování rozmanitých námětů. Seznamují se hravým způsobem se základy kresby figur, zvířat, přírody, situací z pohádek.
Nejčastěji používaný materiál:  tužka, pastelky, olejový pastel, suchý pastel /křídy/, voskový pastel, vodové a temperové barvy, acrylové barvy, barevné tuše a barevné inkousty. 

B.Malířský atelier mladších dětí

Děti 7-10 let ve Výtvarné výchově a malování se zdokonalují v malířských technikách, malují podle modelu a předlohy - např.zátiší, květiny, portréty, zvířata, krajinu aj. Učí se základy perspektivy, kreslení figur - postav lidí a zvířat, kresbu a stínování tužkou, rudkou, uhlem a tuší, malování temperovými a acrylovými barvami štětci a malířskými špachtlemi

C.Malířský atelier starších dětí

Děti  10-15let v rozvinuté výuce v Malířském atelieru /zpracováním vlastních námětů a s použitím náročnějších výtvarných technik/ vedeme k základům klasické i abstraktní tvorby, samostaného výtvarného projevu a učíme základům techniky malby olejovými barvami. Rámcově vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval podmínky přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy výtvarného směru nebo Gymnázia s rozšířenou výukou Výtvarné výchovy. Výuka je doplněna přednáškou z dějin výtvarného umění.                                          

 /Ateliery jsou obsazovány dětmi podle věku a schopností/

Děti malují na malířských stojanech.Rodiče musí dítěti zakoupit vlastní sadu akrylových barev.Veškerý ostatní materiál a pomůcky hradí Umělecké studio ze školného.Dětem pořádá 2x ročně veřejnou výstavu.

   

                    

 

Ve školním roce 2019/20 vyučuje ve středu 17-18 hodin v malířském atelieru menších dětí Mgr.Nela Gallatová


Výuka v malířském atelieru větších dětí pod vedením Bc.Petry Vychytilové je přeložena na pátek  14 - 15.30 hodin

Vyučovací dny a hodiny:  

 Spojené ateliery pro děti od 4 let/malování a keramika/  

 STŘEDA :   16.00 - 17.00h Keramicko-sochařský + 17.00-18.00 Malířský  

 2hod/120min  výhodná cena:  4.700,-Kč

                                                                                       

 Malířský atelier pro děti od 4 let /malířská přípravka/

   STŘEDA :   17.00 - 18.00h                                                                            

   1hod/60min      

   cena : 3.000,-Kč                                 

 Malířský atelier pro děti od 7 let /malba,kresba,výtvarné techniky             

  PÁTEK   14.00 - 15.30 h

   2 hod/45 min                                                                       

   cena:   3.600,-Kč

 

 /uvedené ceny jsou za pololetí!/              

 Vyučující:

 Bc.Petra Vychytilová - malířský atelier starších dětí /pátek/

 

 Mgr.Nela Gallatová , malířský atelier a keramicko-sochařský atelier menších  dětí  /středa/ 

 

 

 

  
 

Školní rok 2019/20

ČERVEN 2020

Čtěte prosím stránku Informace-aktuality

KONCERT/hudební a taneční oddělení/se koná ve čt 25.6.2020 v 18.00 hod, Korunní 60,Praha 2

Zápisy na školní rok 20/21 budou letos 22.-30.6.2020 formou e-přihlášky.                                                     Žádost o přijetí ke studiu posílejte na: umeleckestudio@email.cz Informace poskytneme na tel: 608653613

 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist