Malířské a výtvarné ateliery:
lista

 A.Přípravná výtvarná výchova a malování

Děti 4–6 let v Přípravné výtvarné výchově se učí základům kresby a malby, rozvíjejí vlastní fantazii při zpracování rozmanitých námětů. Seznamují se hravým způsobem se základy kresby figur, zvířat, přírody, situací z pohádek.
Nejčastěji používaný materiál:  tužka, pastelky, olejový pastel, suchý pastel /křídy/, voskový pastel, vodové a temperové barvy, acrylové barvy, barevné tuše a barevné inkousty. 

B.Malířský atelier mladších dětí

Děti 7-10 let ve Výtvarné výchově a malování se zdokonalují v malířských technikách, malují podle modelu a předlohy - např.zátiší, květiny, portréty, zvířata, krajinu aj. Učí se základy perspektivy, kreslení figur - postav lidí a zvířat, kresbu a stínování tužkou, rudkou, uhlem a tuší, malování temperovými a acrylovými barvami štětci a malířskými špachtlemi

C.Malířský atelier starších dětí

Děti  10-15let v rozvinuté výuce v Malířském atelieru /zpracováním vlastních námětů a s použitím náročnějších výtvarných technik/ vedeme k základům klasické i abstraktní tvorby, samostaného výtvarného projevu a učíme základům techniky malby olejovými barvami. Rámcově vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval podmínky přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy výtvarného směru nebo Gymnázia s rozšířenou výukou Výtvarné výchovy. Výuka je doplněna přednáškou z dějin výtvarného umění.                                          

 /Ateliery jsou obsazovány dětmi podle věku a schopností/

Děti malují na malířských stojanech. Každé dítě musí mít vlastní sadu akrylových barev. Veškerý další výtvarné pomůcky a materiál poskytuje dětem Umělecké studio ze školného. Děti musí být vybaveny ochranným oděvem a přezuvkami.            

Umělecké studio Vršovice pořádá dětem 2x ve školním roce veřejnou výstavu - v prosinci Vánoční výstavu s vánoční a zimní tématikou a v červnu Jarní výstavu s ukázkami celoroční práce.                     

 

 

 Ve školním roce 2017/18  je otevřen atelier pouze ve středu!!!

 /Úterý:    děti 4-6 let /v říjnu 2017 pokračují zápisy do tohoto atelieru,než bude otevřen/

 Spojené ateliery pro děti na celé dvě vyuč.hodiny /malování a keramika/: 

                16.00 - 18.00h  Malířský a Keramicko-sochařský                                                                           2 hod/120min                  cena 4.200,-Kč                

  Malířský atelier pro děti na jednu vyuč.hodinu:   

 

                16.00 - 17.00h   Malířský atelier      1 hod/60 min   cena:  3000,-kč/                     

               

 !!! Středa:   Děti 7-10 let

                14.30 - 16.00h  Malířský atelier  1,5hod/2x45min/cena: 3.500,-Kč                                             /malba-kresba-výtvarné techniky/

                Děti 4-6let

                16.00 - 18.00h  Spojené ateliery 2 hod/120min        cena: 4.200,-Kč                                              Malířský a Keramicko-sochařský

                 17.00 - 18.00h Malířský atelier 1hod/60min            cena: 3000,-Kč  

 

Ceny jsou za 2.pololetí ve školním roce 2017/18

 

            

Učitelka: 

Bc.Petra Vychytilová  

 

 

 

 

  
 

Školní rok 2017/18:

BŘEZEN 2018:

zápisy dětí ještě na 2.pololetí se slevou na školném        

Nabízíme zdarma zkušební hodiny,volná místa jsou na stránce Informace-Aktuality 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist