Klavír,Kytara,Flétna,Housle,Violoncello,Sólový zpěv
lista

KLAVÍR (od 6 let):

            Magdalena TRODLEROVÁ                               Pondělí, úterý,                                            Anna KNOULICHOVÁ                                       Pondělí, úterý,středa                                 Michaela POLÁČKOVÁ DiS                             Čtvrtek,pátek

KYTARA (od 6 let):                                                                                                                                Jakub VÁLKA DiS                                                             Středa                                               Filip NOVÁK                                                                      Čtvrtek                                           

FLÉTNA zobcová (od 5let) a příčná (od 10let):                                                                               Zuzana HORÁKOVÁ DiS ,Barbora ŠOLCOVÁ           Úterý           

HOUSLE (od 5 let):                                                                                                                                Patricie KOZLOVÁ DiS                                                   Čtvrtek                                        

VIOLONCELLO (od 6 let):                                                                                                                   Andrej DOLGIKH                                             dle dohody   

SÓLOVÝ ZPĚV (od 10let)                                                                                                                    Lenka ŠMÍDOVÁ  Dipl.um.                              dle dohody

 Rodiče prosím,čtěte tato důležitá upozornění:

Žák je ke studiu přijat na celý školní rok!!!.Výuka probíhá 1x týdně, vyučovací hodina trvá 45 minut, rozvrh/den a čas/ je stanoven před zahájením pravidelné docházky. Každý žák musí mít vlastní nástroj pro domácí přípravu a cvičení. Klavír lze pronajmout u Českého hudebního fondu. Učitelé jsou povinni poradit a pomoci rodičům při výběru a zakoupení hudebního nástroje. Rodiče opatří podle pokynu učitele dítěti učebnici a notový materiál. Škola nekopíruje notový materiál /vyhláška OSA/.

Upozornění: Rodiče jsou povinni omluvit žáka v případě jeho nemoci přímo učiteli na mobil /sms/v den výuky nejpozději do 12.00 hodin!!!Rodiče jsou povinni uložit si telefonní číslo vyučujícího na hned na první hodině výuky!!! Pokud žák nebude rodičem řádně omluven do 12.00 hodin v den výuky, hodina propadá bez možnosti náhrady! Hodiny mohou být po domluvě s učitelem nahrazeny, ale pouze z důvodu nemoci a je-li nemocný žák řádně a včas omluven! 

Škola má veškeré prázdniny ve stejných termínech, jako základní školy v Praze 10.Pokud je žák z jiného obvodu, nelze jeho absenci z důvodu jiného termínu prázdnin požadovat k náhradě!

Důvody pro nepřítomnost, které škola neakceptuje a hodiny nenahrazuje: pobyt na venkově, u prarodičů, na horách, u moře, na škole v přírodě, rodinné a školní oslavy. Školné se v žádném případě nevrací a ani nekrátí z důvodu společné dovolené s rodiči mimo termíny prázdnin/např.pobyt v zahraničí/.I v tomto případě musí být žák předem omluven vyučujícímu z hodin výuky. Žák je povinen docházet na hodinu pravidelně, včas a připravený! Učitelé se žáky v hodinách necvičí, ale vedou dítě dál ve výuce zadané látky. Rodiče nemusí hru na nástroj ovládat, ale mají povinnost dohlédnout, aby žák věnoval domácí přípravě a cvičení nejméně 10-25minut denně, podle jeho věku a náročnosti zadané látky. 

Žáci účinkující na veřejných koncertech a musí být vybaveni společenským oděvem a obuví.Termíny konání koncertů včas /s předstihem nejméně 1 měsíc/zveřejňuje škola: na www.umeleckestudio.cz/aktulity-informace/, na nástěnkách ve vstupní hale školy, lze se také dotázat u učitele,nebo v kanceláři školy.

Rodiče jsou povinni sledovat na vývěskách a na stránkách školy termíny prázdnin, státních svátků - kdy se neučí , den a čas koncertů , škola toto nemůže jednotlivě oznamovat každému rodičizvlášť. V případě, že žák dochází do výuky bez doprovodu, je povinnost rodičů se včas infoprmovat o dění ve škole a termínech prázdnin a svátků. Vše je včas zveřejněno na vývěsce u vchodu do školy, na webových stránkách.

Rodiče mají povinnost zaplatit školné v plné výši a včas, nejpozději do konce termínu splatnosti: 

1.pololetí: do 13.září školního roku /individuální sólová výuka před zahájením studia/,

                 do 30.září školního roku /žáci nově přijatí a ve skupinové výuce/                            

odečtena z ceny školného na 1.pololetí. Druhé pololetí se platí v plné výši dle ceníku.      

2.pololetí: do 15.února školního roku

/při nesplnění této povinnosti ve 2.pololetí šk.roku bude školné vymáháno právní cestou a žák ze  studia vyloučenškolné bude vymáháno právní cestou a

Nebude-li žák řádně odhlášen do 15.1.,automaticky spadá do výuky ve 2.pololetí/

                                                                                                                              

Žáka lze odhlásit nejdříve až od 2.pololetí /1.2.-30.6./ a to písemným oznámením /e-mailem/ k vedení školy, s uvedením důvodu a nejpozději do 15.ledna školního roku. V průběhu 1.pololetí žáka odhlásit nelze a školné se v žádném případě nevrací.

 

Cena za pololetí! do 18let věku /vyučovací hodina je 45 minut!/:

klavír                                          

kytara,housle,violoncello         

příčná flétna od 10let                  pro všechny obory: 4.000,-Kč

zobcová flétna                         

sólový zpěv                            

Starší žáci od 18 let                    300,-Kč/hod  45 min  /platí se zálohově/                  

Učitelé hudebních nástrojů a zpěvu :                  


    
                                                    

 

 

Magdalena TRODLEROVÁ /klavír/ posluchačka 5.r.Pražské konzervatoře s praxí ve výuce hry na klavír

Anna KNOULICHOVÁ /klavír/ posluchačka Pražské konzervatoře s praxí ve výuce hry na klavír/

 

 

Michaela POLÁČKOVÁ DiS /klavír/ absolventka Pražské konzervatoře, posluchačka HAMU

Jakub VÁLKA DiS /kytara/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze,posluchač PedFUK

Zuzana HORÁKOVÁ DiS / Flétna/ absolventka Pražské konzervatoře, posluchačka PedFUK  

Barbora ŠOLCOVÁ  /Flétna/ posluchačka Pražské konzervatoře s praxí ve výuce zobcové flétny

Patricie KOZLOVÁ DiS /housle/ absolventka Pražské konzervatoře, posluchačka HAMU

 

Andrej DOLGIKH  DiS /violoncello/ absolvent Státní konzervatoře v Teplicích

Lenka ŠMÍDOVÁ Dipl.um. /sólový zpěv/ absolventka Konzervatoře J.Ježka v oboru muzikál a populární zpěv  a Pražské konzervatoře v oboru klasický a operní zpěv /mezzosoprán/, koncertní pěvkyně

 

ředitelka Uměleckého studia Vršovice 

 

 

                                                                                                                                                 

Školní rok 2020/21

Říjen  2020

Vážení rodiče,dle nařízení vlády ČR ze dne 12.10.2020 je dočasně pozastavena výuka ve dnech 14.10.-23.10.2020

Státní svátek - středa 28.10.2020/zavřeno/

!!!Sledujte prosím stránku informace-aktuality na liště vlevo.

Konzultace na tel.č.           608 653 613

 

 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist