Klavír,Kytara,Flétna,Housle,Sólový zpěv
lista

Klavír (od 6 let):

BcA.Dagmar DOUBKOVÁ                  Pondělí                                                                             Anna HEJDUKOVÁ                            Úterý,Čtvrtek                                                                   Matouš ZUKAL                                   Pátek                                                                               Marie ULEHLOVÁ                              Čtvrtek,Pátek                                                                       

Kytara (od 6 let):                                                                                                                            

Jakub VÁLKA  DiS                                          Středa,Čtvrtek

Flétna zobcová (od 5let) a příčná flétna (od 10let):                                                                          

Karolína PETRůJOVÁ                             Čtvrtek

Zuzana HORÁKOVÁ                               Čtvrtek       

Housle (od 5 let):                                                                                                                         

Petr BENDA                                          Pátek                                            

Violoncello (od 6 let):                                                                                                        

MgA.Michaela STEHLÍKOVÁ           /rozvrh dle dohody/

Sólový zpěv (od 10let)                                                                                                

Lenka ŠMÍDOVÁ                          Pátek / nebo dle dohody/

 

Žák je ke studiu přijat na celý školní rok!!!.Výuka probíhá 1x týdně, vyučovací hodina trvá 45 minut, rozvrh/den a čas/ je stanoven před zahájením pravidelné docházky. Každý žák musí mít vlastní nástroj pro přípravu a cvičení. Klavír lze pronajmout u Českého hudebního fondu. Učitelé jsou povinni poradit a pomoci rodičům při výběru a zakoupení hudebního nástroje. Rodiče opatří podle pokynu učitele dítěti učebnici a notový materiál. 

Upozornění: Rodiče jsou povinni omluvit žáka v případě jeho nemoci přímo učiteli na mobil /sms/v den výuky nejpozději do 12.00 hodin!!!Rodiče jsou povinni uložit si telefonní číslo vyučujícího na hned na první hodině výuky!!! Pokud žák nebude rodičem řádně omluven do 12.00 hodin v den výuky, hodina propadá bez možnosti náhrady! Hodiny mohou být po domluvě s učitelem nahrazeny, ale pouze! v případě nemoci a po řádné omluvě žáka! 

Důvody pro nepřítomnost, které škola neakceptuje a hodiny nenahrazuje: pobyt na venkově, u prarodičů, na horách, u moře, na škole v přírodě, rodinné a školní oslavy. Školné se v žádném případě nevrací a ani nekrátí z důvodu předčasné dovolené. Žák je povinen docházet na hodinu pravidelně, včas a připravený! Učitelé se žáky v hodinách necvičí, ale vedou dítě dál ve výuce zadané látky. Rodiče nemusí hru na nástroj ovládat, ale mají povinnost dohlédnout, aby žák věnoval domácí přípravě a cvičení nejméně 10-25minut denně, podle jeho věku a náročnosti zadané látky. 

Žáci účinkující na veřejných koncertech a musí být vybaveni společenským oděvem a obuví.Z koncertů pořizuje škola fotodokumentaci, lze vyžádat na umeleckestudio@email.cz  Termíny konání koncertů včas /s předstihem nejméně 1 měsíc/zveřejňuje škola: na www.umeleckestudio.cz/aktulity-informace/, na nástěnkách ve vstupní hale školy, lze se také dotázat u učitele,nebo v kanceláři školy.

Rodiče jsou povinni sledovat na vývěskách a na stránkách školy termíny koncertů sami, škola nemá povinnost den a čas konání koncertů jednotlivě oznamovat každému rodiči.

Rodiče mají povinnost zaplatit školné v plné výši a včas, nejpozději do konce termínu splatnosti: 

1.pololetí: do 30.září školního roku        2.pololetí: do 15.února školního roku                    Při nesplnění této povinnosti,bude žák z výuky vyloučen a školné po upozornění vymáháno právní cestou.

Žáka lze odhlásit nejdříve od 2.pololetí, písemně s uvedením důvodu, nejpozději do 15.ledna.

 

Cena je za pololetí! do 18let věku /vyučovací hodina je 45 minut!/:

klavír                                       4.000,-Kč    

kytara,housle,violoncello       4.000.-Kč

příčná flétna od 10let             4.000,-Kč

zobcová flétna                        3.900,-Kč

sólový zpěv                             3.900,-K

Pokračující žáci od 18 do 21 let               250,-Kč/hod                                                                 

Starší žáci od 21let pouze po dohodě!     300,-Kč/hod                     

Učitelé hudebních nástrojů a zpěvu /foto a profil/:                  

Dagmar Doubková DiSBcA.Dagmar DOUBKOVÁ /klavír/ absolventka Pražské konzervatoře a bakalářského studia na JAMU /u prof.Jarmily Klugarové/  

    
                                                        

 

 

 

Anna HEJDUKOVÁ /klavír/ absolventka Státní konzervatoře v Teplicích, absolventka dvouletého studia na PFUK v HK, posluchačka dálkového studia na JAMU v Brně

Matouš ZUKAL /klavír/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze, posluchač Pražské konzervatoře v návazném studiu /u prof.Ivo Kahánka/

 

Marie ULEHLOVÁ /klavír/ absolventka Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze, posluchačka Konzervatoře J.Ježka v návazném studiu

Jakub VÁLKA /kytara/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze

/foto/

Karolína PETRůJOVÁ /příčná a zobcová flétna/absolventka gymnázia,posluchačka Pražské konzervatoře v návazném studiu /u prof.Jakuba Kydlíčka/

     

Zuzana HORÁKOVÁ /příčná a zobcová flétna/ posluchačka Pražské konzervatoře /u prof.Jakuba Kydlíčka/

Petr BENDA /housle/ absolvent Státní konzervatoře v Teplicích, posluchač PFUK v Praze

/foto/

Lenka ŠMÍDOVÁ /sólový zpěv/ absolventka Konzervatoře J.Ježka  a Pražské konzervatoře v oboru klasický a operní zpěv /u prof.Antonie Denygrové, sólistky SOP a ND v Praze/

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Školní rok 2017/18:

Květen-červen 2018:

Závěrečný koncert:     14.6.2018 v 18.00h

Představení Her.př.:   18.6.2018 v 17.00h

Výstava M+S atel.: 20.6.2018  15-18.00 h

Zápisy dětí na školní rok 2018/19:

21.-28.6.2018 /ČT-ČT kromě So a Ne/

16-18hod /více na str.Informace-Aktuality/

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist