Klavír,Kytara,Flétna,Housle,Violoncello,Sólový zpěv
lista

KLAVÍR (od 6 let):

            Magdalena TRODLEROVÁ                               Pondělí, úterý,                                            Anna KNOULICHOVÁ                                                  Pondělí, středa                                

KYTARA (od 6 let):                                                                                                                                Jakub VÁLKA DiS                                                             Středa                                             Filip NOVÁK                                                                      Čtvrtek                                           

FLÉTNA zobcová (od 5let):                                                                                                                      Barbora ŠOLCOVÁ   DiS                                      Úterý           

HOUSLE (od 4let):                                                                                                                                Patricie KOZLOVA DiS                                                   Čtvrtek                                        

VIOLONCELLO (od 6 let):                                                                                                                   Andrej DOLGIKH                                             dle dohody   

SÓLOVÝ ZPĚV (od 10let)                                                                                                                    Lenka ŠMÍDOVÁ  Dipl.um.                              dle dohody

 Rodiče prosím,čtěte tato důležitá upozornění:

Žák je ke studiu přijat na celý školní rok!!!.Výuka probíhá 1x týdně, vyučovací hodina trvá 45 minut, rozvrh/den a čas/ je stanoven před zahájením pravidelné docházky. Každý žák musí mít vlastní nástroj pro domácí přípravu a cvičení. Klavír lze pronajmout u Českého hudebního fondu. Učitelé jsou povinni poradit a pomoci rodičům při výběru a zakoupení hudebního nástroje. Rodiče opatří podle pokynu učitele dítěti učebnici a notový materiál. Škola nekopíruje notový materiál /vyhláška OSA/.

Upozornění: Rodiče jsou povinni omluvit žáka v případě jeho nemoci přímo učiteli na mobil /sms/v den výuky nejpozději do 12.00 hodin!!!Rodiče jsou povinni uložit si telefonní číslo vyučujícího na hned na první hodině výuky!!! Pokud žák nebude rodičem řádně omluven do 12.00 hodin v den výuky, hodina propadá bez možnosti náhrady! Hodiny mohou být po domluvě s učitelem nahrazeny, ale pouze z důvodu nemoci a je-li nemocný žák řádně a včas omluven! 

Škola má veškeré prázdniny ve stejných termínech, jako základní školy v Praze 10.Pokud je žák z jiného obvodu, nelze jeho absenci z důvodu jiného termínu prázdnin požadovat k náhradě!

Důvody pro nepřítomnost, které škola neakceptuje a hodiny nenahrazuje: pobyt na venkově, u prarodičů, na horách, u moře, na škole v přírodě, rodinné a školní oslavy. Školné se v žádném případě nevrací a ani nekrátí z důvodu společné dovolené s rodiči mimo termíny prázdnin/např.pobyt v zahraničí/.I v tomto případě musí být žák předem omluven vyučujícímu z hodin výuky. Žák je povinen docházet na hodinu pravidelně, včas a připravený! Učitelé se žáky v hodinách necvičí, ale vedou dítě dál ve výuce zadané látky. Rodiče nemusí hru na nástroj ovládat, ale mají povinnost dohlédnout, aby žák věnoval domácí přípravě a cvičení nejméně 10-25minut denně, podle jeho věku a náročnosti zadané látky. 

Žáci účinkující na veřejných koncertech a musí být vybaveni společenským oděvem a obuví.Termíny konání koncertů včas /s předstihem nejméně 1 měsíc/zveřejňuje škola: na www.umeleckestudio.cz/aktulity-informace/, na nástěnkách ve vstupní hale školy, lze se také dotázat u učitele,nebo v kanceláři školy.

Rodiče jsou povinni sledovat na vývěskách a na stránkách školy termíny prázdnin, státních svátků - kdy se neučí , den a čas koncertů , škola toto nemůže jednotlivě oznamovat každému rodiči zvlášť. V případě, že žák dochází do výuky bez doprovodu, je povinnost rodičů se včas informovat o dění ve škole a termínech prázdnin a svátků. Vše je včas zveřejněno na webových stránkách školy.

Rodiče mají povinnost zaplatit školné v plné výši a včas, nejpozději do konce termínu splatnosti: 

1.pololetí: sólová výuka před zahájením studia,nejdéle do 10.září stávajícího šk.roku

                 skupinová výuka nejdéle do 30.září  stávajícího šk.roku                          

Červnová záloha 500,-Kč je pak odečtena z ceny školného na 1.pololetí. Druhé pololetí se platí v plné výši dle ceníku.      

2.pololetí: do 15.února stávajícího školního roku

/při nesplnění této povinnosti ve 2.pololetí šk.roku bude školné vymáháno právní cestou a žák ze  studia vyloučen/

Nebude-li žák řádně odhlášen do 15.1.,automaticky spadá do výuky ve 2.pololetí/

                                                                                                                              

Žáka lze odhlásit nejdříve až od 2.pololetí, písemným oznámením /e-mailem/ k vedení školy, s uvedením důvodu a nejpozději do 15.ledna stávajícího školního roku. V průběhu 1.pololetí žáka odhlásit nelze a školné se v žádném případě nevrací.

 

Cena za pololetí! do 18let věku /vyučovací hodina je 45 minut!/:

klavír                                          

kytara,housle,violoncello         

příčná flétna od 10let                  pro všechny obory: 4.200,-Kč

zobcová flétna                         

sólový zpěv                            

Starší žáci od 18 let                    300,-Kč/hod  45 min  /platí se zálohově/                  

Učitelé hudebních nástrojů a zpěvu :                  


    
                                                    

 

 

Magdalena TRODLEROVÁ /klavír/ posluchačka Pražské konzervatoře s praxí ve výuce hry na klavír

Anna KNOULICHOVÁ /klavír/ posluchačka Pražské konzervatoře s praxí ve výuce hry na klavír/

 

 

 

Jakub VÁLKA DiS /kytara/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze,posluchač PedFUK

Filip NOVÁK /kytara/ posluchač Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze s praxí ve výuce hry na kytaru

 

 

Barbora ŠOLCOVÁ  /Flétna/ posluchačka Pražské konzervatoře s praxí ve výuce hry na zobcovou flétnu

Patricie KOZLOVA DiS /housle/ absolventka Pražské konzervatoře, posluchačka HAMU s praxí ve výuce                                                       hry na housle

 

Andrej DOLGIKH  DiS /violoncello/ absolvent Státní konzervatoře v Teplicích s praxí ve výuce hry na                                                                 violoncello

Lenka ŠMÍDOVÁ Dipl.um. /sólový zpěv/ absolventka Konzervatoře J.Ježka v oboru muzikál a populární zpěv  a Pražské konzervatoře v oboru klasický a operní zpěv /mezzosoprán/, koncertní pěvkyně, pedagog výuky sólového zpěvu s praxí od r.1993

 

ředitelka Uměleckého studia Vršovice 

 

 

                                                                                                                                                 

Školní rok 2020/21:

ČERVEN 2021:

Zápisy dětí na nový školní rok 2021/22

přihlášku Vám na vyžádání zašleme, napište na umeleckestudio@email.cz

Koncert Uměleckého studia Vršovice je naplánován na úterý 29.6.2021 od 18h v sále na Korunní 60,Praha 2 

Sledujte prosím stránku Informace-aktuality

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist