Klavír,Kytara,Flétna,Housle,Sólový zpěv
lista

Klavír (od 6 let):

BcA.Dagmar DOUBKOVÁ                  Pondělí                                                                             Anna HEJDUKOVÁ                            Úterý,Čtvrtek                                                                   Matouš ZUKAL                                   Pátek                                                                               Marie ULEHLOVÁ                              Středa,Pátek                                                                  Dominika BAZALOVÁ                        Pátek        

Kytara (od 6 let):                                                                                                                            

Jakub VÁLKA  DiS                                Středa,Čtvrtek

Flétna zobcová (od 5let) a příčná flétna (od 10let):                                                                          

Karolína PETRůJOVÁ                             Čtvrtek

Zuzana HORÁKOVÁ                               Čtvrtek       

Housle (od 5 let):                                                                                                                         

Petr BENDA                                          Pátek                                            

Violoncello (od 6 let):                                                                                                        

MgA.Michaela STEHLÍKOVÁ           /rozvrh dle dohody/

Sólový zpěv (od 10let)                                                                                                

Lenka ŠMÍDOVÁ                          Pátek / nebo dle dohody/

 

Žák je ke studiu přijat na celý školní rok.Výuka probíhá 1x týdně, vyučovací hodina trvá 45 minut, rozvrh/den a čas/ je stanoven před zahájením pravidelné docházky. Každý žák musí mít vlastní nástroj pro přípravu a cvičení. Klavír lze pronajmout u Českého hudebního fondu. Učitelé jsou povinni poradit a pomoci rodičům při výběru a zakoupení hudebního nástroje. Rodiče opatří podle pokynu učitele dítěti učebnici a notový materiál. 

Rodiče jsou povinni omluvit žáka v případě nemoci přímo učiteli na mobil nejpozději do 12hodin!!!Rodiče jsou povinni si od učitele vyžádat a uložit si jeho telefonní číslo na první hodině výuky  

Důvody pro nepřítomnost, které škola neakceptuje a hodiny nenahrazuje: pobyt na venkově, u prarodičů, na horách, u moře, na škole v přírodě, rodinné a školní oslavy. Školné se v žádném případě nevrací a ani nekrátí z důvodu předčasné dovolené. Žák je povinen docházet na hodinu pravidelně, včas a připravený! Učitelé se žáky v hodinách necvičí, ale vedou dítě dál ve výuce zadané látky. Rodiče nemusí hru na nástroj ovládat, ale mají povinnost dohlédnout, aby žák věnoval domácí přípravě a cvičení nejméně 10-25minut denně, podle jeho věku a náročnosti zadané látky. 

Žáci účinkují na veřejných koncertech a musí být vybaveni společenským oděvem a obuví.Z koncertů pořizuje škola fotodokumentaci, lze vyžádat na umeleckestudio@email.cz  Termíny konání koncertů zveřejňuje škola na www.umeleckestudio.cz/aktulity-informace, na nástěnkách v chodbě, informací od učitele,dotazem v kanceláři školy.

Rodiče mají povinnost zaplatit školné v plné výši a včas, nejpozději do konce termínu splatnosti: 

1.pololetí: do 15.října školního roku        2.pololetí: do 28./29./února školního roku                Při nesplnění této povinnosti,bude žák z výuky vyloučen a školné vymáháno právní cestou.

Žáka lze odhlásit nejdříve od 2.pololetí, písemně s uvedením důvodu, nejpozději do 15.ledna.

 

Cena/školné za pololetí do 18let věku:

klavír                                       4.000,-Kč    

kytara,housle,violoncello       4.000.-Kč

příčná flétna od 10let             4.000,-Kč

zobcová flétna                        3.900,-Kč

sólový zpěv                             3.900,-Kč

Pokračující žáci od 18 do 21 let   250,-Kč/hod    Starší studenti od 21let  300,-Kč/hod                     

Učitelé hudebních nástrojů a zpěvu /foto a profil/:                  

Dagmar Doubková DiSBcA.Dagmar DOUBKOVÁ /klavír/ absolventka Pražské konzervatoře a bakalářského studia na JAMU /u prof.Jarmily Klugarové/  

    
                                                        

 

 

 

Anna HEJDUKOVÁ /klavír/ absolventka Státní konzervatoře v Teplicích, absolventka dvouletého studia na PFUK v HK, posluchačka dálkového studia na JAMU v Brně

Matouš ZUKAL /klavír/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze, posluchač Pražské konzervatoře v návazném studiu /u prof.Ivo Kahánka/

 

Marie ULEHLOVÁ /klavír/ absolventka Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze, posluchačka Konzervatoře J.Ježka v návazném studiu

Jakub VÁLKA /kytara/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze

/foto/

Karolína PETRůJOVÁ /příčná a zobcová flétna/absolventka gymnázia,posluchačka Pražské konzervatoře v návazném studiu /u prof.Jakuba Kydlíčka/

     

Zuzana HORÁKOVÁ /příčná a zobcová flétna/ posluchačka Pražské konzervatoře /u prof.Jakuba Kydlíčka/

Petr BENDA /housle/ absolvent Státní konzervatoře v Teplicích, posluchač PFUK v Praze

/foto/

Lenka ŠMÍDOVÁ /sólový zpěv/ absolventka Konzervatoře J.Ježka  a Pražské konzervatoře v oboru klasický a operní zpěv /u prof.Antonie Denygrové, sólistky SOP a ND v Praze/

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Školní rok 2017/18:

BŘEZEN 2018:

zápisy dětí ještě na 2.pololetí se slevou na školném        

Nabízíme zdarma zkušební hodiny,volná místa jsou na stránce Informace-Aktuality 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist