Klavír,Kytara,Flétna,Housle,Violoncello,Saxofon,Sólový zpěv
lista

KLAVÍR (od 6 let):

                    Jan ŠPIRK                           úterý,čtvrtek                                                                         Pavol PRAŽENICA                středa                                                                                 Maxim BURDALOV               pátek                               

KYTARA (od 6 let):                                                                                                                                Filip NOVÁK                       úterý 

                                                                                                                                                           

FLÉTNA zobcová (od 5let):                                                                                                                 Maximilián ŠEFČÍK                úterý                                                                                 Veronika VAŇKOVÁ              čtvrtek

                    

HOUSLE (od 4let):                                                                                                                                               Kristýna PŘÍLEPKOVÁ   pondělí,středa

                                                                                   

VIOLONCELLO (od 6 let):                                                                                                                                    Andrej DOLGIKH                       dle dohody   

SÓLOVÝ ZPĚV (od 10let)                                                                                                                                     Lenka ŠMÍDOVÁ                       dle dohody

SAXOFON (od 10let)

                               Max ŠEFČÍK           úterý                  

 

Novinka pro školní rok 21/22: Přijímáme děti od 10let na hru na saxofon!

 

Rodiče prosím,čtěte tato důležitá upozornění:

Žák je ke studiu přijat na celý školní rok!!!.Výuka probíhá 1x týdně, vyučovací hodina trvá 45 minut, rozvrh/den a čas/ je stanoven před zahájením pravidelné docházky. Každý žák musí mít vlastní nástroj pro domácí přípravu a cvičení. Klavír lze pronajmout u Českého hudebního fondu. Učitelé jsou povinni poradit a pomoci rodičům při výběru a zakoupení hudebního nástroje. Rodiče opatří podle pokynu učitele dítěti učebnici a notový materiál. Škola má zákaz kopírovat notový materiál /dle platné vyhlášky OSA/.

Upozornění: Rodiče jsou povinni omluvit žáka v případě jeho nemoci přímo učiteli na mobil /sms/v den výuky nejpozději do 12.00 hodin!!! Za jiný důvod nepřítomnosti na hodině škola neposkytuje náhradní hodiny. Rodiče jsou povinni uložit si telefonní číslo vyučujícího na hned na první hodině výuky!!! Pokud žák nebude rodičem řádně omluven do 12.00 hodin v den výuky, hodina propadá bez možnosti náhrady! Hodiny mohou být po domluvě s učitelem nahrazeny, ale pouze z důvodu nemoci a je-li nemocný žák řádně a včas omluven! 

Škola má prázdniny ve stejných termínech, jako základní školy v Praze 10.Pokud je žák z jiného obvodu, než Praha 10, nelze jeho absenci z důvodu jiného termínu prázdnin požadovat k náhradě!

Důvody pro nepřítomnost, které škola neakceptuje a hodiny nenahrazuje: pobyt na venkově, u prarodičů, na horách, u moře, na škole v přírodě, rodinné a školní oslavy. Školné se v žádném případě nevrací a ani nekrátí z důvodu společné dovolené s rodiči mimo termíny prázdnin/např.pobyt v zahraničí/,ale i v tomto případě musí být žák předem omluven vyučujícímu z hodin výuky. RODIČE MAJÍ POVINNOST ZAJISTIT pravidelnou docházku žáka na hodinu, také aby byl na hodině včas a připravený! Učitelé se žáky v hodinách necvičí, ale vedou dítě dál ve výuce zadané látky. Rodiče nemusí hru na nástroj ovládat, ale mají povinnost dohlédnout, aby žák věnoval domácí přípravě a cvičení nejméně 10-25minut denně, podle jeho věku a náročnosti zadané látky. 

Žáci účinkující na veřejných koncertech a musí být vybaveni společenským oděvem a obuví.Termíny konání koncertů včas /s předstihem nejméně 1 měsíc/zveřejňuje škola: na stránkách www.umeleckestudio.cz/aktulity-informace/, lze se také telefonicky informovat u učitele.

Rodiče jsou povinni sledovat na stránkách školy termíny prázdnin, státních svátků - kdy se neučí , den a čas koncertů , škola toto nemůže jednotlivě oznamovat každému rodiči zvlášť. V případě, že žák dochází do výuky bez doprovodu, je povinnost rodičů se včas informovat o dění ve škole a termínech prázdnin a svátků. Vše je vždy včas zveřejněno na webových stránkách školy.

Rodiče žáků, kteří dochází do sólových hodin, mají povinnost zaplatit školné v těchto termínech splatnosti:

1.pololetí:  do 30.září 2021

2.pololetí:  do 31.ledna 2022!

dle platného ceníku pro každé pololetí

Záloha 500,-Kč uhrazená při zápisech v červnu se odečítá z ceny školného na 1.pololetí /dle ceníku/.           Školné na 2.pololetí se platí v plné výši /dle ceníku/.      

/při nesplnění této povinnosti ve 2.pololetí šk.roku bude školné vymáháno právní cestou a žák ze  studia vyloučen/

Nebude-li žák řádně odhlášen do 15.ledna školního roku,automaticky spadá do výuky ve 2.pololetí

Žáka lze odhlásit nejdříve až od 2.pololetí, písemným oznámením /e-mailem/ k vedení školy, s uvedením důvodu a nejpozději do 15.ledna stávajícího školního roku. V průběhu 1.pololetí žáka odhlásit nelze a školné se v žádném případě nevrací.

Vyučovací hodina trvá 45 minut!

klavír                                          

kytara,housle,violoncello         

příčná flétna od 10let                  pro všechny obory: 4.900,-Kč

zobcová flétna                         

sólový zpěv                            

Starší žáci od 18 let                    450,-Kč/hod  45 min  /platí se zálohově/                  

  Učitelé hudebních nástrojů a zpěvu :                  

 

Jan ŠPIRK /klavír/ Konzervatoř Jaroslava Ježka, praxe ve výuce

Maksym BURDALOV /klavír/ Pražská konzervatoř, praxe ve výuce 

 

Pavel PRAŽENICA  /klavír/Hudební akademie múzických umění v Praze,praxe ve výuce 

 

Filip NOVÁK /kytara/Konzervatoř v Pardubicích,praxe ve výuce 

 

Maximilián ŠEFČÍK /zobcová flétna a saxofon/ Konzervatoř J.Ježka, praxe ve výuce 

 

Veronika VAŇKOVÁ  /zobcová flétna/Pražská konzervatoř,praxe ve výuce 

 

Vyučující houslí - v jednání

                                                  

Andrej DOLGIKH  DiS /violoncello/ Státní konzervatoř v Teplicích, praxe ve výuce 

Lenka ŠMÍDOVÁ Dipl.um. /sólový zpěv/ Konzervatoře J.Ježka - obor muzikál a populární zpěv  a Pražská konzervatoř -obor klasický a operní zpěv /mezzosoprán/, koncertní pěvkyně, pedagog výuky sólového zpěvu od r.1993

 

ředitelka Uměleckého studia Vršovice 

 

 

                                                                                                                                                 

Školní rok 2021/22:

KVĚTEN 2022:

Vážení rodiče v současné době rozesíláme informační emaily o změnách v naší škole od září 2022

Zápisy žáků na nový školní rok probíhají 10.-31.5.2022

Podrobnější informace Vám poskytneme na tel.č.                                 608 653 613

Závěrečný koncert školního roku 2021/22 se koná dne 16.června 2022 v 18h v sále ČCE, Korunní 60, Praha 2

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist