Klavír,Kytara,Flétna,Housle,Sólový zpěv
lista

KLAVÍR (od 6 let):

BcA.Dagmar DOUBKOVÁ                  Pondělí                                                                             Anna HEJDUKOVÁ                             Úterý,Čtvrtek                                                                   Matouš ZUKAL                                    Pátek                                                                               Vendelín NĚMEC                                Pátek                                                                       

KYTARA (od 6 let):                                                                                                                            

Jakub VÁLKA                                               Středa,Čtvrtek

FLÉTNA zobcová (od 5let) a příčná  (od 10let):                                                                          

 

Zuzana HORÁKOVÁ                               pondělí, úterý      

HOUSLE (od 5 let):                                                                                                                         

Petr BENDA                                          Pátek

Jan BUKÁČEK                                       dle dohody                                     

VIOLONCELLO (od 6 let):                                                                                                        

MgA.Michaela STEHLÍKOVÁ              dle dohody

SÓLOVÝ ZPĚV (od 10let)                                                                                                

Lenka ŠMÍDOVÁ                          Pátek  nebo dle dohody

 

Žák je ke studiu přijat na celý školní rok!!!.Výuka probíhá 1x týdně, vyučovací hodina trvá 45 minut, rozvrh/den a čas/ je stanoven před zahájením pravidelné docházky. Každý žák musí mít vlastní nástroj pro přípravu a cvičení. Klavír lze pronajmout u Českého hudebního fondu. Učitelé jsou povinni poradit a pomoci rodičům při výběru a zakoupení hudebního nástroje. Rodiče opatří podle pokynu učitele dítěti učebnici a notový materiál. 

Upozornění: Rodiče jsou povinni omluvit žáka v případě jeho nemoci přímo učiteli na mobil /sms/v den výuky nejpozději do 12.00 hodin!!!Rodiče jsou povinni uložit si telefonní číslo vyučujícího na hned na první hodině výuky!!! Pokud žák nebude rodičem řádně omluven do 12.00 hodin v den výuky, hodina propadá bez možnosti náhrady! Hodiny mohou být po domluvě s učitelem nahrazeny, ale pouze! v případě nemoci a po řádné omluvě žáka! 

Důvody pro nepřítomnost, které škola neakceptuje a hodiny nenahrazuje: pobyt na venkově, u prarodičů, na horách, u moře, na škole v přírodě, rodinné a školní oslavy. Školné se v žádném případě nevrací a ani nekrátí z důvodu předčasné dovolené. Žák je povinen docházet na hodinu pravidelně, včas a připravený! Učitelé se žáky v hodinách necvičí, ale vedou dítě dál ve výuce zadané látky. Rodiče nemusí hru na nástroj ovládat, ale mají povinnost dohlédnout, aby žák věnoval domácí přípravě a cvičení nejméně 10-25minut denně, podle jeho věku a náročnosti zadané látky. 

Žáci účinkující na veřejných koncertech a musí být vybaveni společenským oděvem a obuví.Termíny konání koncertů včas /s předstihem nejméně 1 měsíc/zveřejňuje škola: na www.umeleckestudio.cz/aktulity-informace/, na nástěnkách ve vstupní hale školy, lze se také dotázat u učitele,nebo v kanceláři školy.

Rodiče jsou povinni sledovat na vývěskách a na stránkách školy termíny koncertů , škola nemá povinnost den a čas konání koncertů jednotlivě oznamovat každému rodiči.

Rodiče mají povinnost zaplatit školné v plné výši a včas, nejpozději do konce termínu splatnosti: 

1.pololetí: do 30.září školního roku        2.pololetí: do 15.února školního roku                    Při nesplnění této povinnosti,bude žák z výuky vyloučen a školné po upozornění vymáháno právní cestou.

Žáka lze odhlásit nejdříve od 2.pololetí, písemně s uvedením důvodu, nejpozději do 15.ledna.

 

Cena za pololetí! do 18let věku /vyučovací hodina je 45 minut!/:

klavír                                          

kytara,housle,violoncello         

příčná flétna od 10let                  pro všechny obory: 4.000,-Kč

zobcová flétna                         

sólový zpěv                             

                                                           

Starší žáci od 18 let                    300,-Kč/hod  45 min  /platí se zálohově/                  

Učitelé hudebních nástrojů a zpěvu :                  

Dagmar Doubková DiSBcA.Dagmar DOUBKOVÁ DiS /klavír/ absolventka hry na klavír na Pražské konzervatoři /u prof.J.Macharáčkové/ a bakalářského studia hry na varhany na JAMU /u prof.Jarmily Klugarové/  

    
                                                        

 

 

 

Anna HEJDUKOVÁ DiS /klavír/ absolventka Státní konzervatoře v Teplicích, absolventka dvouletého studia na PFUK v HK, posluchačka dálkového studia na JAMU v Brně

Matouš ZUKAL DiS /klavír/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze, posluchač 6.r. Pražské konzervatoře v návazném studiu /u prof.Ivo Kahánka/

 

 

Vendelín NĚMEC /klavír/ posluchač 6.ročníku Pražské konzervatoře

/foto/

Jakub VÁLKA DiS/kytara/ absolvent Hudebního gymnázia J.Nerudy v Praze

/foto/

Zuzana HORÁKOVÁ / Flétna/ posluchačka 6.r.Pražské konzervatoře u prof.Jakuba Kydlíčka/

/foto/

Petr BENDA Dipl.um/housle/ absolvent Státní konzervatoře v Teplicích, posluchač PFUK v Praze

/foto/

Jan BUKÁČEK DiS/housle/ absolvent Mezinárodní konzervatoře v Praze

/foto/

Lenka ŠMÍDOVÁ Dipl.um./sólový zpěv/ absolventka Konzervatoře J.Ježka v oboru muzikál a populární zpěv  a Pražské konzervatoře v oboru klasický a operní zpěv /mezzosoprán/, koncertní pěvkyně

 

ředitelka Uměleckého studia Vršovice 

 

 

                                                                                                                                                 

Školní rok 2018/19

ČERVEN 2019

AKCE ŠKOLY:

DIVADLO:    PO 17.6.

VÝSTAVA:    STŘ 19.6.

KONCERT:   ČT 20.6.

Zápisy na šk.rok 2019/20:

21.6. 14-17h a 24.-27.6. 15-18 h

vše na stránce Informace-Aktuality vlevo

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist