Ceník školného pro šk.rok 2018/19
lista

 Ceník pro 2.pololetí školního roku 2018/2019:

Platnost: 1.2.-30.6.2019 

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA:

                        pouze zpěv od 3 let                1x45 min.týdně 3.000,- Kč

                        zpěv a nauka od 4 a od 5 let   2x45 min.týdně 3.500,- Kč

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA:

                                                  3-5 leté děti  1x45 min.týdně 2.900,- Kč

                                                  6-8 leté děti  1x45 min.týdně 3.000,- Kč

                     

 

HERECKÁ PŘÍPRAVKA s výtvarnou výchovou:

                                                          od 5 let 2x45 min.týdně  3.500,- Kč

 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR SLAVÍČEK:

                  od 6 let nauka 30 min.týdně + zpěv 90 min.týdně   3.500,- Kč

 

SÓLOVÉ OBORY-žáci do 18 let:  dle sjednaného rozvrhu 1x 45 min.týdně /samostatná hodina/

                                                         KLAVÍR,KYTARA,HOUSLE                 

                                                         ZOBCOVÁ FLÉTNA,SÓLOVÝ ZPĚV            4.000,-Kč

 

 

 Dospělí od 18 let-pouze po dohodě!:   300,-Kč/vyuč.hod  45 min.

 

 K výuce nástrojů do 15let: 

 Nauka a zpěv ve sboru  bez další úhrady /ÚT 16-18hodin/

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

                                    Malířský atelier od 7let 2x45 min.týdně        3.500,- Kč

                               Výtvarná přípravka od 4let 1x60 min.týdně       3.000,- Kč

 

KERAMIKA            Sochařský atelier od 4let 1x60 min.týdně              3.500,- Kč

 

Výhodná cena!

Spojené ateliery V.Vých.+Keramika od 4 let 2x60 min.týdně              4.700,- Kč

 

Atelier Oděvního návrhářství     od 12 let     2x60 min.týdně               3.500,- Kč

 

 

ANGLIČTINA s malováním - kratší pololetí/říjen-leden a únor-květen/:

                                                       od 4 let       1x60 min.týdně              2.600,- Kč

 

Splatnost školného: 15.ledna 2019 - 15.února 2019

 

Zápis nových žáků na 2.pololetí 18/19:  do 31.ledna 2019

Při přijetí nového žáka po 1.2.2019, splatnost školného do 14 dní od 1.vyučovací hodiny

 

Důležité upozornění:

Pro postupující 6áky do dalšího ročníku jsou zápisy: 24.-28.června 2019 Po-PÁ 15-18h

Postupující žáci do dalšího ročníku musí mít:

1/zaplacenou zálohu/rezervační poplatek/ ve výši 500,-Kč. Tato částka se odečítá ze školného za 1.pololetí školního roku 2019/20.

2/odevzdanou,rodiči podepsanou Smlouvu o studiu nejpozději do 28.6.2018

Jinak nemůže škola závazně zajistit jeho místo pro další studium.V září probíhají zápisy nových žáků, kterým budou nabídnuta volná místa.

 

Pravidla o studiu a placení školného:

Dítě je ke studiu přijato na celý školní rok, září-červen. Školné se platí pololetně, v uvedených částkách, dle platného ceníku pro každý školní rok. Dítě lze ze studia odhlásit pouze na 2.pololetí a to nejpozději do 15.ledna, písemně a s u vedením důvodu. Při nesplnění této povinnosti spadá dítě automaticky do druhého pololetí.V případě, že se bez řádného odhlášení nedostaví do výuky a nebude mít školné na 2.pololetí zaplacené v termínu splatnosti /do 15.února/ bude školné na 2.pololetí po výzvě vymáháno právní cestou spolu s vynaloženými náklady!

Cena školného je smluvní!

Smluvní vztah mezi Uměleckým studiem a rodiči žáka vzniká podpisem "Smlouvy o studiu žáka" a zaplacením školného.

 Sourozenecké slevy nelze uplatnit,každé dítě má své místo!

 

V případě  ukončení studia v 1.pololetí školního roku /září-leden/ se  školné v žádném případě nevrací! Z vážných a nepředpokládaných důvodů /např.úraz/ lze požadovat kompenzaci školného, ale až po doložení lék.potvrzení ze strany plátce a posouzení závažnosti takového důvodu ze strany školy. Kompenzace může být poskytnuta i formou náhradní výuky v jiném oboru.

Osobní údaje žáka a rodičů, uvedené ve "Smlouvě ke studiu žáka", slouží výhradně k interním potřebám Uměleckého studia Vršovice. Ke "Smlouvě o studiu žáka" se připojuje písemný souhlas rodičů žáka s použitím osobních údajů, sloužící pro provozovatele a správce údajů a případně fotografií, použitých k reprezentaci Uměleckého studia Vršovice.

Aktuální ceník je vždy platný v každém školním roce:

na 1.pololetí: od 1.září do 31.ledna  

na 2.pololetí: od 1.února do 30.června 

 

 

 

Školní rok 2018/19

ČERVEN 2019

AKCE ŠKOLY:

DIVADLO:    PO 17.6.

VÝSTAVA:    STŘ 19.6.

KONCERT:   ČT 20.6.

Zápisy na šk.rok 2019/20:

21.6. 14-17h a 24.-27.6. 15-18 h

vše na stránce Informace-Aktuality vlevo

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist