Ceník školného pro šk.rok 2018/19
lista

 Ceník platný pro 1.pololetí školního roku 2018/2019:

 

 

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA:

                        pouze zpěv od 3 let                1x45 min.týdně 2.900,- Kč

                        zpěv a nauka od 4 a od 5 let   2x45 min.týdně 3.500,- Kč

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA:

                                                  3-5 leté děti  1x45 min.týdně 2.900,- Kč

                                                  6-8 leté děti  1x45 min.týdně 3.000,- Kč

                     

 

HERECKÁ PŘÍPRAVKA s výtvarnou výchovou:

                                                          od 5 let 2x45 min.týdně  3.500,- Kč

 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR SLAVÍČEK:

                  od 6 let nauka 30 min.týdně + zpěv 90 min.týdně   3.300,- Kč

 

SÓLOVÉ OBORY-žáci do 18 let:  dle sjednaného rozvrhu 1x 45 min.týdně /samostatná hodina/

                                                         KLAVÍR,KYTARA,HOUSLE                 4.000,- Kč

                                                         ZOBCOVÁ FLÉTNA,SÓLOVÝ ZPĚV            3.900,- Kč

 

 Pokračující žáci naší školy 18-21 let:   250,-Kč/vyuč.hod  45 min.

 Dospělí od 21let-pouze po dohodě!:   300,-Kč/vyuč.hod  45 min.

 

 K výuce nástrojů do 15let: 

 Nauka a zpěv ve sboru  bez další úhrady /ÚT 16-18hodin/

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

                                    Malířský atelier od 7let 2x45 min.týdně       3.500,- Kč

                               Výtvarná přípravka od 4let 1x60 min.týdně       3.000,- Kč

 

KERAMIKA            Sochařský atelier od 4let 1x60 min.týdně              3.500,- Kč

 

Výhodná cena!!

Spojené ateliery V.Vých.+Keramika od 4 let 2x60 min.týdně              4.500,- Kč

 

Atelier Oděvního návrhářství     od 12 let     2x60 min.týdně               3.300,- Kč

 

 

ANGLIČTINA s malováním - kratší pololetí/říjen-leden a únor-květen/:

                                                       od 4 let       1x60 min.týdně              2.600,- Kč

 

Ceník je platný od 1.9.2018 do 31.1.2019

Důležitá upozornění: 

Postupující žáci do dalšího ročníku musí mít při červnových zápisech zaplacenou zálohu/rezervační poplatek/ ve výši 500,-Kč. Tato částka se odečítá ze školného za 1.pololetí školního roku 2018/19. Neměl-li postupující žák odevzdanou ,rodiči podepsanou Evidenční přihlášku v termínu od 21.6. do 28.6.2018 a zaplacenou zálohu 500,-Kč, nemůže škola závazně zajistit jeho místo pro další studium.V září probíhají zápisy nových žáků, kterým může být takto vzniklé volné místo nabídnuto!

Zápis  nových žáků :   /PO-ČT/ 18.00 - 18.30 hodin osobně, nebo dle dohody na tel:                                                                                                                                 608653613 

Splatnost školného: 1.pololetí: 1.-15.října      2.pololetí: 15.ledna - 15.února 2019!!!

 

V případě přijetí žáka po termínu zápisů- nejdéle do 14 dnů  od první vyučovací hodiny

Důležitá upozornění o studiu a placení školného:

Dítě je ke studiu přijato na celý školní rok, září-červen. Školné se platí pololetně, v uvedených částkách, dle platného ceníku pro každý školní rok. Dítě lze ze studia odhlásit pouze na 2.pololetí a to nejpozději do 15.ledna, písemně a s u vedením důvodu. Při nesplnění této povinnosti spadá dítě automaticky do druhého pololetí.V případě, že se bez řádného odhlášení nedostaví do výuky a nebude mít školné na 2.pololetí zaplacené v termínu splatnosti /do 15.února/ bude školné na 2.pololetí po výzvě vymáháno právní cestou spolu s vynaloženými náklady!

Cena školného je smluvní!

Smluvní vztah mezi Uměleckým studiem a rodiči žáka vzniká podpisem "Smlouvy o studiu žáka" a zaplacením školného.

 Sourozenecké slevy nelze uplatnit,každé dítě má své místo!

 

V případě  ukončení studia v 1.pololetí školního roku /září-leden/ se  školné v žádném případě nevrací! Z vážných a nepředpokládaných důvodů /např.úraz/ lze požadovat kompenzaci školného, ale až po doložení lék.potvrzení ze strany plátce a posouzení závažnosti takového důvodu ze strany školy. Kompenzace může být poskytnuta i formou náhradní výuky v jiném oboru.

Osobní údaje žáka a rodičů, uvedené ve "Smlouvě ke studiu žáka", slouží výhradně k interním potřebám Uměleckého studia Vršovice. Ke "Smlouvě o studiu žáka" se připojuje písemný souhlas rodičů žáka s použitím osobních údajů, sloužící pro provozovatele a správce údajů a případně fotografií, použitých k reprezentaci Uměleckého studia Vršovice.

Aktuální ceník je vždy platný v každém školním roce:

na 1.pololetí: od 1.září do 31.ledna  

na 2.pololetí: od 1.února do 30.června 

 

 

 

Školní rok 2018/19

Prosinec 2018: 

Po 17.12. v 17.00h Představení Herecké přípravky

St 19.12. 15-18h Výstava Malířského a keramického atelieru

Čt 20.12. v 18.00h Koncert Uměleckého studia Vršovice

 

/Místo konání v Informace-Aktuality vlevo na liště/

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist