Ceník školného pro šk.rok 2017/18
lista

 Ceník platný pro 1.pololetí školního roku 2018/2019:

 

 

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA:

                        pouze zpěv od 3 let                1x45 min.týdně 2.800,- Kč

                        zpěv a nauka od 4 a od 5 let   2x45 min.týdně 3.500,- Kč

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA:

                                                  3-4 leté děti  1x45 min.týdně 2.800,- Kč

                                                  5-6 leté děti  1x45 min.týdně 2.900,- Kč

                     

 

HERECKÁ PŘÍPRAVKA s výtvarnou výchovou:

                                                          od 5 let 2x45 min.týdně  3.500,- Kč

 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR SLAVÍČEK:

                  od 6 let nauka 30 min.týdně + zpěv 90 min.týdně   3.300,- Kč

 

SÓLOVÉ OBORY-žáci do 18 let:  dle sjednaného rozvrhu 1x 45 min.týdně /samostatná hodina/

                                                         KLAVÍR,KYTARA,HOUSLE                 4.000,- Kč

                                                         ZOBCOVÁ FLÉTNA,SÓLOVÝ ZPĚV            3.900,- Kč

 

 Pokračující žáci naší školy 18-21 let:   250,-Kč/vyuč.hod  45 min.

 Dospělí od 21let-pouze po dohodě!:   300,-Kč/vyuč.hod  45 min.

 

 K výuce nástrojů do 15let: 

 Nauka a zpěv ve sboru  bez další úhrady /ÚT 16-18hodin/

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

                                    Malířský atelier od 7let 2x45 min.týdně       3.500,- Kč

                               Výtvarná přípravka od 4let 1x60 min.týdně       3.000,- Kč

 

KERAMIKA            Sochařský atelier od 4let 1x60 min.týdně              3.200,- Kč

 

Výhodná cena!!

Spojené ateliery V.Vých.+Keramika od 4 let 2x60 min.týdně              4.200,- Kč

 

Atelier Oděvního návrhářství     od 12 let     2x60 min.týdně               3.300,- Kč

 

 

ANGLIČTINA s malováním - kratší pololetí/říjen-leden a únor-květen/:

                                                       od 4 let       1x60 min.týdně              2.600,- Kč

 

Důležitá upozornění pro platby školného:

Zápis 21.-28.června 2018 /PO-PÁ 16.00-18.00hodin/ pro postupující žáky:

Postupující žáci v návazném studiu do vyššího ročníku musí mít při červnových zápisech /datum zápisu je také zveřejněno na nástěnkách ve škole!/ zaplacenou zálohu ve výši 500,-Kč. Záloha bude odečtena ze školného za 1.pololetí nového šk.roku. Nebude-li mít postupující žák odevzdanou přihlášku v době od 21.6. do 28.6. a zaplacenou zálohu 500,-Kč, nemůže škola zajistit je ho místo v dalším ročníku z toho důvodu, že v září probíhají zápisy pro nově přijaté děti, kterým může být jeho místo nabídnuto!

Zápis  3.-14.září 2018 /PO-PÁ 15.00 - 18.00hodin/ pro nově přijaté žáky:

Splatnost školného: 1.pololetí: 1.-30.září     2.pololetí:  15.ledna - 15.února

/platí pro všechny žáky!/

V případě přijetí žáka v pozdějším měsíci - nejdéledo 14 dnů od nástupu do výuky!

Důležitá upozornění o studiu a placení školného:

Dítě je ke studiu přijato na celý školní rok, v případě pozdějšího nástupu - do konce června! Školné se platí pololetně, v uvedených částkách dle platného ceníku pro každý školní rok. Dítě lze ze studia odhlásit pouze na 2.pololetí a to nejpozději do 15.ledna, písemně a s u vedením důvodu. Při nesplnění této povinnosti spadá dítě automaticky do druhého pololetí.V případě, že se bez řádného odhlášení nedostaví do výuky a nebude mít školné na 2.pololetí zaplacené v termínu splatnosti /do 15.února/ bude školné na 2.pololetí po výzvě vymáháno právní cestou spolu s vynaloženými náklady!

Cena školného je smluvní!

Smluvní vztah mezi Uměleckým studiem a rodiči žáka vzniká podpisem Přihlášky ke studiu žáka a zaplacením školného.

V případě pozdějšího zahájení studia lze cenu školného snížit výpočtem od nástupu do konce pololetí.Sourozenecké slevy nelze uplatnit,každé dítě má své místo!

Odhlásit žáka lze pouze od 2.pololetí, písemným oznámením s uvedením důvodu nejpozději do 15.ledna šk.roku.Při nesplnění této povinnosti spadá žák automaticky do 2.pololetí s povinností zaplacení školného i v případě, že se nedostaví do výuky!

V případě svévolného ukončení studia v průběhu školního roku a bez řádného odhlášení /jak je uvedeno výše/se školné v žádném případě nevrací! 

Osobní údaje žáka a rodičů uvedené v "Přihlášce-smlouvě ke studiu" slouží výhradně k interním potřebám Uměleckého studia. Údaje se nesdělují třetí osobě v žádném případě!

Aktuální ceník je platný na 1.pololetí: od 1.září do 31.ledna a na 2.pololetí od 1.února do 30.června stávajícího školního roku.

 

 

 

Školní rok 2017/18:

Květen-červen 2018:

Závěrečný koncert:     14.6.2018 v 18.00h

Představení Her.př.:   18.6.2018 v 17.00h

Výstava M+S atel.: 20.6.2018  15-18.00 h

Zápisy dětí na školní rok 2018/19:

21.-28.6.2018 /ČT-ČT kromě So a Ne/

16-18hod /více na str.Informace-Aktuality/

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist