Ceník školného pro školní rok 2021/22+ pravidla placení školného
lista

 Ceník pro 1.pololetí školního roku 2021/2022:

Platnost: 1.9.2021-31.1.2022 

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA:

                        pouze zpěv od 3 let                1x45 min.týdně    3.200,- Kč

                        zpěv a nauka od 4 a od 5 let   2x45 min.týdně    3.800,- Kč

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA:

                                                  3-4 leté děti  1x45 min.týdně        3.200,- Kč

                                                  5-7/8 leté děti  1x45 min.týdně    3.500,- Kč

                     

 

HERECKÁ PŘÍPRAVKA S VÝTVARNOU VÝCH0VOU:

                                                          od 5 let 2x45 min.týdně     3.600,- Kč

 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR SLAVÍČEK od 6 do 15 let:

                                  nauka 30 min.týdně + zpěv 90 min.týdně   3.600,- Kč

 

SÓLOVÉ OBORY: žáci  6-18 let:  dle sjednaného rozvrhu 1x 45 min.týdně /samostatná hodina/

                                                  KLAVÍR, KYTARA, HOUSLE                 

                                                  ZOBCOVÁ FLÉTNA, SÓLOVÝ ZPĚV     4.500,-Kč

 

 

 Dospělí od 18 let-pouze po dohodě!:   350,-Kč/vyuč.hod  45 min.

 

 K výuce nástrojů do 15let: 

 Nauka a zpěv ve sboru  bez další úhrady /ÚT 16-18hodin/

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

                                    Malířský atelier od 7let 2x45 min.týdně        3.800,- Kč

                               Výtvarná přípravka od 4let 1x60 min.týdně      3.200,- Kč

 

KERAMIKA               atelier od 4let 1x60 min.týdně                         3.500,- Kč

 

Výhodná cena!

Spojené ateliery V.Vých.+Keramika od 4 let 2x60 min.týdně           4.900,- Kč !

 

ATELIER ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ  od 12 let     2x60 min.týdně        3.800,- Kč

 

 

ANGLIČTINA s malováním - kratší pololetí/říjen-leden a únor-květen/:

                                                       od 4 let       1x60 min.týdně      2.800,- Kč

 

POZOR:  splatnost školného:

1.pololetí  2021/22:  do 30.září 2021 - číslo účtu Vám zašleme na vyžádání                            

 

 

 

 

Pravidla o studiu a placení školného: 

Dítě je ke studiu přijato na celý školní rok od září  do června . Školné se platí pololetně, dle výše uvedené splatnosti , v částkách dle platného ceníku. Dítě lze ze studia odhlásit pouze od 2.pololetí a to písemným odhlášením, podaným nejpozději do 15.ledna , s uvedením důvodu odhlášení ze studia. Při nesplnění této povinnosti spadá dítě automaticky do druhého pololetí.

V případě, že se dítě nedostaví do výuky bez řádné omluvy a nebude mít školné zaplacené v termínu splatnosti, bude studium ukončeno. školné můžeme vymáhat právní cestou spolu s vynaloženými náklady!

Cena školného je smluvní!

Smluvní vztah mezi Uměleckým studiem Vršovice a rodičem/zákonným zástupcem žáka vzniká podpisem "Přihlášky-smlouvy o studiu žáka" a zaplacením školného.

Sourozenecké slevy nelze uplatnit,každé dítě má své místo!

V případě  ukončení studia v 1.pololetí školního roku /září-leden/ se  školné v žádném případě nevrací! Z vážných a nepředpokládaných důvodů /např.úraz/ lze požadovat kompenzaci školného, ale až po doložení lék.potvrzení ze strany plátce a posouzení závažnosti takového důvodu ze strany školy. Kompenzace může být poskytnuta i formou náhradní výuky v jiném oboru.

Osobní údaje žáka a rodičů, uvedené ve "Smlouvě ke studiu žáka", slouží výhradně k interním potřebám Uměleckého studia Vršovice. Ke "Smlouvě o studiu žáka" se připojuje písemný souhlas rodičů žáka s použitím osobních údajů, sloužící pro provozovatele a správce údajů a případně fotografií, použitých k reprezentaci Uměleckého studia Vršovice.

Aktuální ceník je vždy platný v každém školním roce:

na 1.pololetí: od 1.září do 31.ledna  

na 2.pololetí: od 1.února do 30.června 

Splatnost školného:

na 1.pololetí-  pokračující žáci do dalšího ročníku: do 15.září

                      nově přijatí žáci v září: do 30.září

na 2.pololetí:  pokračující žáci z 1.pololetí: do 31.ledna

                      nově přijatí žáci v lednu: do 15.února 

 

 

Školní rok 2021/22:

Říjen 2021:

Přijímáme ještě děti:

Hudební přípravka a zpěv /středa/

Taneční přípravka /čtvrtek/

zobcová flétna /úterý a čtvrtek/  saxofon/úterý/

Přihlášku Vám na vyžádání zašleme, napište na umeleckestudio@email.cz

Podrobnější informace Vám poskytneme na tel.č.                                 608 653 613

Podzimní prázdniny: středa 27.10.21-neděle 31.10.21/nevyučuje se/

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist