Informace-Aktuality
lista

Výuka ve všech oborech začíná v týdnu od 14.9.2020 dle dohodnutých rozvrhů/individuální výuka/ a platných rozvrhů na stránkách školy /hromadná -skupinová výuka/

Výstava obrázků a keramiky /práce z 2.pololetí školního roku 19/20/ - zatím není termín určen vzhledem k situaci s covid19 v Praze, kdy je omezen vstup do prostor školy. /Pouze učitelé a žáci/.Pokud se situace nezmění, vydáme práce dětem začátkem října 2020.

Zápisy dětí na školní rok 2020/21 jsou prodlouženy do 30.9.2020!

Volná místa:Housle, klavír, flétna ,kytara, Tan.přípravka 1.a 2.,Výtv.+keramika, Mal.atelier

Přihlášky posíláme na vyžádání emailem. Vyplněná a rodiči podepsaná přihláška musí být nejpozději do 30.9.2020 poslána zpět škole na adresu umeleckestudio@email.cz

Společně s přihláškou pošleme také formulář na souhlas s poskytnutím údajů /GDPR/, který je nutné rovněž podepsat a odeslat škole.

Individuální rozvrhy pro sólové obory/klavír,flétna, kytara,housle a zpěv/ jsou již s rodiči jednotlivě dohodnuty. Rozvrhy pro hromadnou výuku jsou na stránkách již uvedeny /vlevo na liště si otevřete příslušný obor/

Výuka pro všechny obory začíná od pondělí 14.září 2020!!!/Skupinová výuka dle rozvrhu na stránce/

Informace o placení školného,termínech úhrad /ostatních závazných pravidlech/ ze strany školy, najdete na stránce CENÍK!

Novým dětem-zájemcům o studium ve věku od 3 let v Hudební,Taneční přípravce a od 4 let ve Výtvarné přípravce nabízíme od 14.září 2020 max.1-2 zkušební hodiny zdarma a nezávazně. Rodiče těchto dětí /po absolvování zkušebních hodin a v případě, že dítě bude pokračovat v řádném studiu/pak uhradí školné nejdéle do 14 dnů od zahájení řádného studia.

Podmínkou pro zkušební výuku je zaslání vyplněné a podepsané přihlášky, která se v případě nenastoupení dítěte k řádnému studiu stornuje.

Toto neplatí pro výuku sólových nástrojů /klavír,kytara,flétna,housle/ 

Přihlašovat děti do 18 let věku mohou pouze rodiče/zák.zástupci, nikoli příbuzní!

Splatnost školného na 1.pololetí 20/21 je prodloužena do 30.9.2020dle platného Ceníku 1.9.20-31.1.21

Pro každé pololetí se vydává nový platný ceník.

 

 

 

Školní rok 2020/21

ZÁŘÍ  2020

Zápisy na školní rok 20/21:

Volná místa: housle,klavír aj.-viz informace

Zápisy dětí prodlouženy do 30.9.2020

žádost o přihlášku pošlete na: umeleckestudio@email.cz

Přihláška Vám bude zaslána na Vaší emailovou adresu

Sledujte stránku informace-aktuality, konzultace na tel.č.           608 653 613

Výuka ve všech oborech podle rozvrhu ve skup.výuce a dohodnutých indiv.hodin začíná od 14.9.2020

 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist