Informace-Aktuality
lista

 

1/Závěrečný školní koncert se koná čtvrtek 25.6.2020 od 18.00 hodin v sále ČCE,                   Korunní 60,Praha 2.  

Účinkují žáci:  

Taneční přípravka 1.a 2.skupina,Hudební přípravka 1. a 2.ročník,DPS Slavíček, sólové nástroje klavír,flétna kytara / s učiteli si prosím domluvte čas zkoušky v sále.Sál bude otevřen od 16.00 hodin pro zkoušení.

Pro rodiče a hosty bude vstup do sálu až v 18.00 hodin!!!


2/Představení Herecké přípravky se koná v pondělí 29.6.2020 v 17.00hodin v Uměleckém studiu  Vršovice, v tanečním sále

3/Výstava obrázků a keramiky /práce z 2.pololetí školního roku 19/20/ se bude z technických důvodů a hygienických opatření konat až v září 2020.Dětem budou v pátek 26.6.2020 vydány práce z 1.pololetí 19/20

Zápisy hlavně ve studiu pokračujících dětí v novém školním roce 20/21 /i nových dětí/se budou konat v červnu od 22.6. do 30.6.2020. Přihlášky s informacemi budeme na vyžádání rozesílat emailem, nejpozději do 30.6.20 musí být poslány zpět škole na umeleckestudio@email.cz

V emailu zaslaném Vám školou na Vaší žádost, společně s přihláškou najdete veškeré informace ohledně přihlášení a zahájení studia v září 2020.

 

Informace o placení školného,termínech úhrad /ostatních závazných pravidlech/ ze strany školy, najdete na stránce CENÍK!

Nově přijatým žákům ve věku 3-5 let v hromadné výuce nabízíme 1 zkušební hodinu zdarma a nezávazně.

/Toto neplatí pro výuku sólových nástrojů /klavír,kytara,flétna,housle/

Přihlašovat děti do 18 let věku mohou pouze rodiče/zák.zástupci, nikoli příbuzní!

Školné se platí do 14 dnů od odeslané platné přihlášky /v případě dětí 3-5 let od nástupu dítěte do výuky/, dle platného Ceníku 1.9.20-31.1.21

Pro každé pololetí se vydává nový platný ceník.

 

 

 

Školní rok 2019/20

ČERVEN 2020

Čtěte prosím stránku Informace-aktuality

KONCERT/hudební a taneční oddělení/se koná ve čt 25.6.2020 v 18.00 hod, Korunní 60,Praha 2

Zápisy na školní rok 20/21 budou letos 22.-30.6.2020 formou e-přihlášky.                                                     Žádost o přijetí ke studiu posílejte na: umeleckestudio@email.cz Informace poskytneme na tel: 608653613

 

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist