Dětský pěvecký sbor SLAVÍČEK
lista

 

 Přijímáme nové talentované zpěváčky od 6 let.                                          Zkušební hodina - každé úterý  17.00-18.00 hodin 

Dětský pěvecký soubor SLAVÍČEK Praha zpívá již 20.rokem, od r.1999

Na Facebooku: Dětský pěvecký soubor Slavíček - původní složení - se můžete podívat na již dospělé členy, kteří ve Slavíčku zpívali od r.1999. Každý rok přechází do sboru děti z Přípravné hudební výchovy a nové děti od 6 let, které mají hudební sluch a čistě zpívají. DPS Slavíček Praha je výhradně dětský sbor, ve kterém zpívají děti nejdéle do 15let věku.

Výuka zpěvu ve Slavíčku probíhá kolektivně i individuálně. Důraz je kladen na správné nasazení tónu, držení čisté melodické linie, správného dýchání při zpěvu, správného držení těla a čisté intonace ve všech hlasových skupinách.Děti zpívají jednohlasně i vícehlasně, s doprovodem klavíru nebo a capella. Slavíček má svůj kmenový repertoir a pro účel každého koncertu se vybírají k nastudování skladby z rozsáhlého notového archivu.

V účasti na soutěžích (Pražské Vánoce /mezinárodní/, Soutěž A.Dvořáka, Young Prague/mezinárodní/, Musica Sacra, Mozart Praha) získal DPS Slavíček ve velké konkurenci 2. a 3.místa a čestná uznání - celkem 6 diplomů.

Během koncertní činnosti účinkoval sbor také s těmito hudebními tělesy: Kladenský symfonický Orchestr /A.Dvořák:Stabat Mater/, Komorní orchestr Pražské konzervatoře a Pěvecké sdružení pražských učitelek /G.B.Pergolesi:Stabat Mater, B.Martinů:Otvírání studánek/, Symfonický orchestr ČVUT Praha /A.Dvořák:Jakobín - Dětské scény, Moravské dvojzpěvy aj./
V samostatných koncertech zpíval soubor tato díla: J.Hanuš- Český rok, V.Trojan- Špalíček ,Broučci, K.Stecker -Koleda, J.J.Ryba- Česká mše vánoční, J.Vacek- Ladovské vánoce, F.X.Thuri- Kantáta o škole, B.Martinů-Otvírání studánek,Zavírání lesa,Pohádka o ševci a smrti, Petrklíč, J.Vyskočil- Modré nebe aj.V repertoiru souboru jsou díla skladatelů od období renesance až do současnosti.

Děti z DPS Slavíček soutěžily jednotlivě-sólově na: Pražská snítka - obvodní i městské kolo / 1.-3.místa a čestná uznání celkem 13 diplomů/, Karlovarský Skřivánek a Pražský pěvec - krajská kola a celostátní soutěže /6 diplomů/, B.Martinů při GJN a v Poličce /1.místo a čestné uznání/ a Jakuba Pustiny ve Žďáru n.S. /čestné uznání/.

DPS Slavíček je menší těleso,komorního charakteru. Děti se snaží skladby zvládnout po všech stránkách - hlasové, dynamické a výrazové.Součástí zkoušek jsou tzv. korepetice - nácvik skladeb s klavírním, nebo varhanním doprovodem.Sbor si za dobu své veřejné koncertí činnosti získal svou uměleckou a hlasovou úrovní výbornou pověst,zpívá ve spolupráci s pořadateli koncertů, agenturami a MČ Praha 10.

 

        

 Pravidelná zkouška souboru 1x týdně:

  Úterý:   16.00-16.30 hod  Výuka hudební nauky

               16.30-18.00 hod  Sborový zpěv 

  Pátek:   15.30-17.00 hod  Příp.náhradní výuka,nebo nácvik skladeb s korepetitorem

  /Před koncerty mohou být předem ohlášené zkoušky některý pátek 15.30 -16.30hodin/

                    

Pro děti, které v naší škole navštěvují hru na nástroje, je Hudební nauka zdarma a zpěv v Dětském souboru Slavíček za úhradu 50% ceny školného pro DPS Slavíček

Korepetitor sboru - klavír

Miroslav Navrátil Dipl.um.                                

 

                                         Sbormistr: Lenka Šmídová-Farkačová  Dipl.um. 
Lenka Šmídová
Zakladatelka a sbormistr Dětského pěveckého souboru SLAVÍČEK Praha 
Absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka /sólový zpěv - muzikál/ 
Absolventka Pražské konzervatoře /operní zpěv - obor mezzosoprán/ 
Sólová koncertní pěvkyně, členka a sólistka pěveckého souboru Opera Antiqua Bohemica, hlasová poradkyně Pěveckého sdružení pražských učitelek a ženského pěveckého sboru Charmone, učitelka Přípravné hudební výchovy a sólového zpěvu, učitelka Herecké přípravky.Ředitelka Uměleckého studia Vršovice a Babyškoličky Panda

 

Školní rok 2021/22:

KVĚTEN 2022:

Vážení rodiče v současné době rozesíláme informační emaily o změnách v naší škole od září 2022

Zápisy žáků na nový školní rok probíhají 10.-31.5.2022

Podrobnější informace Vám poskytneme na tel.č.                                 608 653 613

Závěrečný koncert školního roku 2021/22 se koná dne 16.června 2022 v 18h v sále ČCE, Korunní 60, Praha 2

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist