O škole
lista

Umělecké studio Vršovice                                                                       

slaví ve školním roce 2017/18   24 let od založení

V r.1993 studio založila s původním názvem "Studio volného času" klavíristka Dagmar Kaucká, provd.Panská,absolventka Hudební akademie múzických umění v Praze,která předtím působila jako koncertní klavíristka a klavírní pedagog dlouhodobě ve Španělsku. Byla příbuzná s hereckou rodinou Štěpánkových /bratr maminky - strýc Zdeněk Štěpánek, člen souboru ND, sestřenice Jana Štěpánková a bratranci Martin a Petr Štěpánkovi/.                                                                                                                Po těžké nemoci zemřela 19.7.1999. Čest její památce.

Studio převzala do působnosti Lenka Šmídová /dříve Farkačová/,absolventka Pražské konzervatoře v oboru operní a klasický zpěv, pod názvem Umělecké studio Vršovice a s novou koncepcí výuky v uměleckých oborech je jeho ředitelkou od září r.1999.                                         /ŽL č.310006-0320599, vydaný dne 1.7.1999, MČ v Praze 6, IČO: 65405684/           

Děti v Uměleckém studiu Vršovice studují od tří do osmnácti let věku. Získané dovednosti mohou využít k přijímacím zkouškám na střední školy s uměleckým zaměřením, nebo pro své osobní aktivity, pro náplň a využití volného času. Naši učitelé věnují dětem odbornou péči a pokud má dítě výrazné nadání, připraví je pro další studium na konzervatoři, hudebním gymnáziu, baletní přípravce ND nebo střední výtvarné škole v rámci intenzivní přípravy na přijímací zkoušky.

V Uměleckém studiu Vršovice studovaly v minulosti děti známých osobností /např.: Karel Vágner - syn Josef  a dcera Anna, Martin Veselovský - dcera Rozálie, Ivan Trojan - syn František, Evelýna Steimarová - vnuk František Budil/potomek Vendelína Budila/, Jan Ruml - syn Jan, Petr Fejk - dcera Adéla, dva vnuci Václava Postráneckého, Evelýna Vrbová-dcera Eliška,Petr Kolář- syn Petr, Miroslav Žbirka-dcera Linda aj./

Někteří naši bývalí žáci jsou dnes již sami významnými uměleckými osobnostmi, například Larisa Palochová-houslistka,flétnistka a klavíriska- laureátka mezinárodních soutěží, žačka Václava Hudečka. 

Již od nejútlejšího věku 2 let v dopolední umělecké Babyškoličce PANDA sledují učitelky talent a nadání pro zpěv, tanec, malování a po ukončení docházky doporučí rodičům výběr vhodného kroužku od 3 let v odpolední nabídce zájmových kroužků Uměleckého studia Vršovice

V Uměleckém studiu Vršovice navštěvují zájmové kroužky také děti, které výrazný talent nemají, ale tvůrčí a umělecká činnost je baví, obohacuje a smysluplně tak tráví svůj volný čas v kolektivu ostatních dětí. 

Umělecké studio Vršovice se v rámci vlastního výchovně vzdělávacího programu prezentuje již 23let na vysoké úrovni ve výuce v oblasti zájmové umělecké činnosti. Všichni naši pedagogové-umělci motivují své žáky ke zvýšenému zájmu o jejich vlastní osobní a společenskou kulturu, snaží se jim otevřít cestu ke kráse umění a pěstovat v jejich duších ušlechtilé hodnoty potřebné k jejich vývoji, zejména v citlivém období jejich dospívání.

 

Školní rok 2018/19

Prosinec 2018: 

Po 17.12. v 17.00h Představení Herecké přípravky

St 19.12. 15-18h Výstava Malířského a keramického atelieru

Čt 20.12. v 18.00h Koncert Uměleckého studia Vršovice

 

/Místo konání v Informace-Aktuality vlevo na liště/

 

Umělecké studio Vršovice

Ul.28.Pluku 458/7,
Praha 10-Vršovice

Telefon:
  608 653 613

Email:
umeleckestudio@email.cz
TOPlist